ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Fuentelespino de Moya

                                               

Koshelevka

Koshelevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Krasnoyarsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 118 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mowtowr-e Baluchha

Mowtowr-e Baluchha sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān Arzuiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehgah (Khorramabad)

Dehgah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Papi Koān Keshvar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Sakhvid)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Dehshir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kapar (Iran)

Kapar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Tiong-iong Koān Kuhsar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hanzaleh

Hanzaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Hoveyzeh Kūn Neysan Koān Neysan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                               

Owrim

Owrim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Savadkuh Kūn Tiong-iong Koān Rastupey Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khoshkin

Khoshkin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Dezli Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shivashan (Sardasht)

Shivashan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Tiong-iong Koān Bask-e Kuleseh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh (Pak Khorasan)

Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Tiong-iong Koān Jeyransu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 531 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dasht-e Shur

Dasht-e Shur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Efzar Koān Efzar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 601 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Bala (Razavi Khorasan)

Aliabad-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Davarzan Koān Mazinan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saral-e Sofla

Saral-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Naqadeh Kūn Mohammadyar Koān Almahdi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 118 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyed Sara

Seyyed Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Tiong-iong Koān Gurab Pas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 522 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Jangal

Qarah Jangal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 480 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Davud Kola

Davud Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Dabudasht Koān Dasht-e Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 457 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khenaman

Khenaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Khenaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 441 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Aghaj (Tang Azerbaijan)

Qarah Aghaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufian Koān Chelleh Khaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 470 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Suragabad (Qaleh Ganj)

Suragabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Ganj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 645 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nim Chah

Nim Chah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān Qareh Toghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 424 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cham-e Murt (Mamulan)

Cham-e Murt sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 529 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Jadid

Aliabad-e Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Salami Koān Bala Khaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 570 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bazan (Iran)

Bazan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān Kisom Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 360 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 118 hō͘ jîn-ke.

                                               

Manhattan Beach (California)

                                               

La Palma (California)

                                               

Cerritos (California)

                                               

Iváncsa

                                               

South Gate (California)

                                               

San Gabriel (California)

                                               

Oak Park (California)

                                               

Cypress (California)

                                               

Buena Park (California)

                                               

Sierra Madre (California)

                                               

Montebello (California)

                                               

Mesnil-en-Arrouaise

Tī Mesnil-en-Arrouaise ê sì-ûi ū Barastre, Bus, Léchelle, Rocquigny, Bouchavesnes-Bergen, Étricourt-Manancourt, Moislains, kap Sailly-Saillisel téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Altadena (California)

                                               

Agoura Hills (California)

                                               

Rancho Palos Verdes (California)

                                               

La Cañada Flintridge (California)

                                               

Monterey Park (California)

                                               

Palos Verdes Estates (California)

                                               

El Segundo (California)

                                               

Montceau-et-Écharnant

Tī Montceau-et-Écharnant ê sì-ûi ū Lusigny-sur-Ouche, Meloisey, Cussy-la-Colonne, Saint-Romain, Saussey, Écutigny, Val-Mont, kap Mavilly-Mandelot téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Mountain Mesa (California)

                                               

Criquetot-le-Mauconduit

Tī Criquetot-le-Mauconduit ê sì-ûi ū Canouville, Ouainville, Sassetot-le-Mauconduit, Theuville-aux-Maillots, kap Vinnemerville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Dargiai (Šiauliai)

Dargiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Šakyna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Victot-Pontfol

Tī Victot-Pontfol ê sì-ûi ū Beuvron-en-Auge, Cambremer, Corbon, Gerrots, Hotot-en-Auge, Notre-Dame-dEstrées, Rumesnil, kap Notre-Dame-dEstrées-Corbon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Martin-du-Manoir

Tī Saint-Martin-du-Manoir ê sì-ûi ū Épouville, Manéglise, Saint-Laurent-de-Brèvedent, Gainneville, Gonfreville-lOrcher, kap Montivilliers téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Šapnagiai (Šiauliai)

Šapnagiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Ginkūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 119 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →