ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Gharib Hajji

Gharib Hajji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān Anjirlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Simiyar

Simiyar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 47 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Bin (Talesh)

Qaleh Bin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Tiong-iong Koān Kuhestani-ye Talesh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Badamestan-e Bala

Badamestan-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Madvarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Goli Jan (Mazandaran)

Goli Jan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Tiong-iong Koān Goli Jan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 406 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nik Pey

Nik Pey sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Bonab Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2027 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 455 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheykh (Pak Khorasan)

Sheykh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Garmkhan Koān Garmkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 521 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Gurab

Now Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Tiong-iong Koān Gasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 449 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarrigan

Sarrigan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Shamil Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 605 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yam (Razavi Khorasan)

Yam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān Yam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 442 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kesan

Kesan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Maraveh Tappeh Kūn Golidagh Koān Golidagh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 630 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahverdi

Shahverdi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Qeshlaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yunes

Yunes sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Samen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 370 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gerdaveh

Gerdaveh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Kabgian Koān Kabgian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 604 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moghul (Iran)

Moghul sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Salmas Kūn Tiong-iong Koān Kenarporuzh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 622 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gurchin

Gurchin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bostanabad Kūn Tiong-iong Koān Mehranrud-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 727 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sorkhak

Sorkhak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 526 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar-e Bostanu

Bandar-e Bostanu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Kushk-e Nar Koān Moghuyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 642 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lir Tahrak

Lir Tahrak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Dehdasht-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 639 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shush Ab

Shush Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Haram Rud-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 518 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Now-e Sofla (Hamadan)

Deh Now-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Tiong-iong Koān Shaban Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 471 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 119 hō͘ jîn-ke.

                                               

Balninkai

Balninkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Molėtai Koān Balninkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 319 ê lâng tòa.

                                               

Būbliškė

Būbliškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Pagėgiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 177 ê lâng tòa.

                                               

Gedrimai

Gedrimai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Gadūnava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 227 ê lâng tòa.

                                               

Pusbaubliai (Šiauliai)

Pusbaubliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kuršėnai Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Sauginiai

Sauginiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kužiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 275 ê lâng tòa.

                                               

Liesse-Notre-Dame

Tī Liesse-Notre-Dame ê sì-ûi ū Chivres-en-Laonnois, Gizy, Mâchecourt, Marchais, Missy-lès-Pierrepont, kap Pierrepont téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Maigiai

Maigiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Kavarskas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Šaulėnai

Šaulėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Druskininkai Chū-tī-thé Leipalingis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Mikniškiai

Mikniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Šeštokai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 120 ê lâng tòa.

                                               

Jurgelionys

Jurgelionys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Šalčininkai Koān Dieveniškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 120 ê lâng tòa.

                                               

Klaišiai

Klaišiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Akmenė Koān Papilė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 120 ê lâng tòa.

                                               

Vanak Hiong

Vanak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 120 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 558 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

                                               

Urolka

Urolka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Solikamsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 120 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kheyrabad (Anbarabad)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Tiong-iong Koān Jahadabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 573 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Babak (Hormozgan)

Babak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amirabad (Izeh)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Tiong-iong Koān Holayjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Qeshlaq (Kurdistan)

Gol Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Korani Koān Gorgin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Nishapur)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Darbqazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zangivand

Zangivand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Qarah Su Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Ali (Taft)

Mazraeh-ye Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Bafruiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kareh Chal

Kareh Chal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Tiong-iong Koān Anguran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Darreh (Kermanshah)

Gol Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammad Hasanlu

Mohammad Hasanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān Mulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qareh Daraq (Zanjan)

Qareh Daraq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Ijrud Kūn Tiong-iong Koān Ijrud-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbas Kandi (Ardabil)

Abbas Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Estar Khu

Estar Khu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Meyami Kūn Tiong-iong Koān Kalat-e Hay-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh (Hormozgan)

Mazraeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Fareghan Koān Mosaferabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 506 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gaz (Hormozgan)

Gaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Byaban Koān Gafr and Parmon Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 693 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahjerd (Qom)

Rahjerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Salafchegan Koān Jafarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 335 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →