ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Firuzabad-e Pain

Firuzabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Meyami Kūn Tiong-iong Koān Forumad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 398 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalat (Kohgiluyeh)

Kalat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 575 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tajik (Iran)

Tajik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Tiong-iong Koān Jeyransu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 532 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tappeh Torkaman

Tappeh Torkaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Torkaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 437 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Domrud-e Olya

Domrud-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 527 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad-e Emam

Hasanabad-e Emam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān Chaharduli Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khong Azhdar

Khong Azhdar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 120 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naukaimis

Naukaimis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Skirsnemunė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 120.0 ê lâng tòa.

                                               

Mesnil-Saint-Georges

Tī Mesnil-Saint-Georges ê sì-ûi ū Ayencourt, Royaucourt, Welles-Pérennes, Le Cardonnois, Courtemanche, Fontaine-sous-Montdidier, kap Montdidier téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Laboissière-en-Santerre

Tī Laboissière-en-Santerre ê sì-ûi ū Faverolles, Fescamps, Grivillers, Lignières, Marquivillers, kap Piennes-Onvillers téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Le Mesnil-sur-Blangy

Tī Le Mesnil-sur-Blangy ê sì-ûi ū Les Authieux-sur-Calonne, Blangy-le-Château, Fierville-les-Parcs, kap Manneville-la-Pipard téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Lumbreras

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Villoslada de Cameros, Villanueva de Cameros, Gallinero de Cameros, Laguna de Cameros, Villar del Río, Santa Cruz de Yanguas, La Póveda de Soria, Sotillo del Rincón.

                                               

Medsėdžiai

Medsėdžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Klaipėda Koān Dovilai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 121 ê lâng tòa.

                                               

Kyburiai

Kyburiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Vaškai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 121 ê lâng tòa.

                                               

Davydovskoye

Davydovskoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Kolchuginsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 121 ê lâng tòa. Hia ū 13 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Laguna de Contreras

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Canalejas de Peñafiel, Torre de Peñafiel, Rábano, Sacramenia, Fuentidueña, Calabazas de Fuentidueña, Aldeasoña.

                                               

Hajjian

Hajjian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Mazul Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Fath Bagh

Fath Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Tiong-iong Koān Anjirabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aqa Kandi

Aqa Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Azghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shabkhus Sara

Shabkhus Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Amlash Kūn Rankuh Koān Shabkhus Lat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khaneh Khoda

Khaneh Khoda sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Miyan Darband Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arab Zehi

Arab Zehi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Polan Koān Polan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ebrahimabad-e Sofla

Ebrahimabad-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Meyami Kūn Tiong-iong Koān Meyami Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 400 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali Kahrizi (Arshaq)

Ali Kahrizi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shah Heydar

Shah Heydar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Minjavan Koān Minjavan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bar Aftab-e Olya

Bar Aftab-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Seyyedvaliyeddin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Kandi-ye Olya

Hajji Kandi-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Jonubegharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaman (Khuzestan)

Chaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Donbaleh Rud-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 616 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ojaq

Ojaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Razan Kūn Sardrud Koān Sardrud-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 621 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mir (Iran)

Mir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Taleqan Kūn Tiong-iong Koān Pain Taleqan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 286 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darmanlu

Darmanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Muran Koān Ojarud-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 633 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bahar (Razavi Khorasan)

Bahar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tabadkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 486 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Maragh (Hormozgan)

Maragh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Shibkaveh Koān Rahdar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 649 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deli (Kohgiluyeh)

Deli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Dishmok Koān Bahmayi-ye Sarhadi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 700 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sohrab (Iran)

Sohrab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Estabraq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 121 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bézu-le-Guéry

Tī Bézu-le-Guéry ê sì-ûi ū Coupru, Crouttes-sur-Marne, Domptin, Marigny-en-Orxois, Montreuil-aux-Lions, Villiers-Saint-Denis, Méry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne, kap Sainte-Aulde téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Vendières

Tī Vendières ê sì-ûi ū La Celle-sous-Montmirail, LÉpine-aux-Bois, Marchais-en-Brie, Viels-Maisons, Mécringes, Montdauphin, Verdelot, kap Dhuys-et-Morin-en-Brie téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Ismonys

Ismonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Rūdiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 122 ê lâng tòa.

                                               

Santervás de Campos

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Villada, Villacidaler, Villacarralón, Vega de Ruiponce, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Sahagún, Grajal de Campos.

                                               

Stepok

Stepok sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bryansk Chiu Starodubsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 122 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kayupovo

Kayupovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Belokataysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 122 ê lâng tòa.

                                               

Mazraeh (Sardasht)

Mazraeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Tiong-iong Koān Alan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jaju

Jaju sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Seydun Koān Seydun-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Zagheh)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Zagheh Koān Qaedrahmat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rashidabad (Kerman)

Rashidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Shahdad Koān Takab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Papiabad

Papiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Panjak (Mazandaran)

Panjak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sohrabi

Sohrabi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Takht Koān Tukahur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khanik (Eresk)

Khanik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Eresk Koān Raqqeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehdari (Fars)

Dehdari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kavar Kūn Tiong-iong Koān Tasuj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 487 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →