ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42                                               

Emam Dasht

Emam Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn Salman Shahr Koān Langarud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soltanabad (Charuymaq)

Soltanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Varqeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khanik (Beradust)

Khanik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Sumay-ye Beradust Koān Beradust Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qasrik (Beradust)

Qasrik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Sumay-ye Beradust Koān Beradust Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ziaratgah (Rayen)

Ziaratgah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Hoseynabad-e Goruh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gholaman-e Olya

Gholaman-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dowreh Kūn Veysian Koān Shurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shah Gheyb

Shah Gheyb sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Tiong-iong Koān Darz and Sayeban Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.496 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Khani (Kermanshah)

Cheshmeh Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Govar Koān Gowavar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Rakhshani

Deh-e Rakhshani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushk Dasht

Kushk Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 47 hō͘ jîn-ke.

                                               

Buzcheh-ye Olya

Buzcheh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Aslan Duz Koān Aslan Duz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mashhadi Kola (Babol)

Mashhadi Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Tiong-iong Koān Feyziyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 501 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahid (Isfahan)

Shahid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Padena Koān Padena-ye Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 489 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbas Kuh

Abbas Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Aliyan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 477 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esmailiyeh-ye Yek

Esmailiyeh-ye Yek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Karun Kūn Soveyseh Koān Muran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 603 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad (Qom)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Jafarabad Koān Jafarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 446 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Fenderi

Fenderi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong-iong Koān Balatajan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 507 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Quchan)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Sudlaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 604 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dasht-e Raz

Dasht-e Raz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Pataveh Koān Pataveh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 560 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Shur (Lordegan)

Darreh Shur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Milas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 122 hō͘ jîn-ke.

                                               

Piliuona

Piliuona sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Taurakiemis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 739 ê lâng tòa.

                                               

Guostagalis

Guostagalis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Guostagalis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 299 ê lâng tòa.

                                               

Degutinė

Degutinė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Griškabūdis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 234 ê lâng tòa.

                                               

Mikniūnai

Mikniūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Pašvitinis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 182 ê lâng tòa.

                                               

Kiaukliai

Kiaukliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Širvintos Koān Zibalai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 177 ê lâng tòa.

                                               

Staciūnai

Staciūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Seredžius Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3.0 ê lâng tòa.

                                               

Saint-Michel-de-Livet

Tī Saint-Michel-de-Livet ê sì-ûi ū Livarot, Le Mesnil-Bacley, Montviette, Sainte-Marguerite-de-Viette, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, kap Livarot-Pays-dAuge téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Rūteliai

Rūteliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Šilalė Koān Kaltinėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 123 ê lâng tòa.

                                               

Gudakiemis

Gudakiemis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Varėna Koān Merkinė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 123 ê lâng tòa.

                                               

Narimanovo

Narimanovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Volodarsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 123 ê lâng tòa.

                                               

Tukay (Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Tukay sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 123 ê lâng tòa.

                                               

Gholami (Iran)

Gholami sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Yaneh Sar Koān Ashrestaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 123 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarkal (Marivan)

Sarkal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Marivan Kūn Tiong-iong Koān Sarkal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 123 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jafarabad (Nishapur)

Jafarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Zeberkhan Koān Zeberkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 123 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saadatabad (Marvdasht)

Saadatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Dorudzan Koān Abarj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 510 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hana (Fars)

Hana sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Tiong-iong Koān Jolgah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 560 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mansurabad (Darab)

Mansurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Tiong-iong Koān Paskhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 541 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qashkamari

Qashkamari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Charusa Koān Tayebi-ye Sarhadi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 123 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Takht Ab (Lorestan)

Takht Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 123 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cham Gol

Cham Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Tiong-iong Koān Bakesh-e Do Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 587 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalab-e Ahmad

Kalab-e Ahmad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Charusa Koān Tayebi-ye Sarhadi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 123 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ ...

                                               

Tumachlar (Jafarbay-ye Sharqi)

Tumachlar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Torkaman Kūn Gomishan Koān Jafarbay-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 601 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Laqan

Laqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Shaft Kūn Tiong-iong Koān Jirdeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 460 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Niyeh

Niyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Tiong-iong Koān Tarq Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 373 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahmatabad (Ardestan)

Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Ardestan Kūn Tiong-iong Koān Garmsir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 501 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khalan

Khalan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Abish Ahmad Koān Seyyedan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 602 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khiareh

Khiareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 606 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zagheh-ye Olya

Zagheh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Divandarreh Kūn Saral Koān Kowleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 496 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Beyglu

Beyglu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Ilkhchi Koān Shurakat-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Keykhosrow

Keykhosrow sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Tiong-iong Koān Soltanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 486 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →