ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43                                               

Chah-e Ali (Dalgan)

Chah-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 674 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jî ...

                                               

Qareh Chaman

Qareh Chaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bostanabad Kūn Tekmeh Dash Koān Abbas-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheykh Kola

Sheykh Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Tiong-iong Koān Esfivard-e Shurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 484 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 123 hō͘ jîn-ke.

                                               

Boncourt-le-Bois

Tī Boncourt-le-Bois ê sì-ûi ū Flagey-Echézeaux, Agencourt, Gerland, Villebichot, Vosne-Romanée, kap Nuits-Saint-Georges téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Clermont-les-Fermes

Tī Clermont-les-Fermes ê sì-ûi ū Boncourt, Bucy-lès-Pierrepont, Chaourse, Montigny-le-Franc, kap La Ville-aux-Bois-lès-Dizy téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Patilčiai

Patilčiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Vilkaviškis Koān Keturvalakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 124 ê lâng tòa.

                                               

Navikai

Navikai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Ignalina Koān Didžiasalis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 124 ê lâng tòa.

                                               

Tikhonovo

Tikhonovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gus-Khrustalny Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 124 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kupriyanovo

Kupriyanovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Mikhaylovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 124 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Bachmanovo

Bachmanovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kosinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 124 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Valle de Manzanedo

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Merindad de Valdivielso, Los Altos, Valle de Zamanzas, Alfoz de Bricia, Valle de Valdebezana, Merindad de Valdeporres.

                                               

Shotor Mel (Lorestan)

Shotor Mel sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dowreh Kūn Shahivand Koān Kashkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Beyram Hiong

Beyram Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Beyram Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 124 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 656 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                               

Kaltayevo

Kaltayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Krasnokamsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 124 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Svistovka

Svistovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Krasnensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 124 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Gerdab (Khuzestan)

Gerdab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gazmeh

Gazmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Margan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gevar-e Sofla

Gevar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Sarduiyeh Koān Gevar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 446 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Azizabad (Rudbar-e Jonubi)

Azizabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Tiong-iong Koān Nehzatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Posht Par (Khuzestan)

Posht Par sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Seydun Koān Seydun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mahmudabad-e Sofla (Sai Azerbaijan)

Mahmudabad-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Tiong-iong Koān Hulasu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bahar-e Sofla

Bahar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Tiong-iong Koān Sangar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 124 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kheyrabad (Hamadan)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Shara Koān Shur Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 654 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chahuk (Yazd)

Chahuk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Sabzdasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 411 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jalali (Razavi Khorasan)

Jalali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Miyan Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 551 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Komijan)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān Deh Chal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 507 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Suqeh (Gilan)

Suqeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sadabad (Nishapur)

Sadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Fazl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 404 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenali

Chenali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Lirdaf Koān Cheraghabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 514 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jangeh

Jangeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Susan Koān Susan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 852 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Abezhdan)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Abezhdan Koān Abezhdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 612 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moghanlu (Mahneshan)

Moghanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān Bizineh Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 522 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kucheri

Kucheri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Golpayegan Kūn Tiong-iong Koān Kenarrudkhaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 317 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tareh

Tareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Tiong-iong Koān Barzrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 244 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Ahmadabad)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Ahmadabad Koān Piveh Zhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 456 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baqerabad-e Olya

Baqerabad-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Hasanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 594 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dowlatabad (Jolgeh-e Mazhan)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 578 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 124 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cedry Wielkie Kong-siā

                                               

Lucy-le-Bocage

Tī Lucy-le-Bocage ê sì-ûi ū Belleau, Bouresches, Bussiares, Coupru, Essômes-sur-Marne, Marigny-en-Orxois, kap Torcy-en-Valois téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Trinidad (California)

                                               

Maudétour-en-Vexin

                                               

Crescent City (California)

                                               

Fontaines-en-Duesmois

Tī Fontaines-en-Duesmois ê sì-ûi ū Villaines-en-Duesmois, Touillon, Chaume-lès-Baigneux, Lucenay-le-Duc, kap Magny-Lambert téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Molphey

                                               

Cordovilla

                                               

Le Theil-en-Auge

                                               

Barneville-la-Bertran

                                               

Kubiliai

Kubiliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Plokščiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 125 ê lâng tòa.

                                               

Laguna de Cameros

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Almarza de Cameros, Ajamil, Villar del Río, Lumbreras, Gallinero de Cameros, Pinillos, Muro en Cameros, Cabezón de Cameros.

                                               

Los Ausines

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Carcedo de Burgos, Ibeas de Juarros, Revilla del Campo, Cubillo del Campo, Hontoria de la Cantera, Revillarruz.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →