ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Kheyrabad (Darab)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Tiong-iong Koān Qaryah ol Kheyr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 617 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pir-e Sabz (Fars)

Pir-e Sabz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Chenar Shahijan Koān Somghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 563 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Ziarat

Deh-e Ziarat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Bavanat Kūn Sarchehan Koān Tujerdi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 594 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (Jam)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Jam Kūn Tiong-iong Koān Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 513 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Panovka

Panovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Slavgorod Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 125 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Dehak (Qazvin)

Dehak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 45 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bahramabad (Lorestan)

Bahramabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Borborud-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qasr-e Ali

Qasr-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Jereh and Baladeh Koān Jereh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 577 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Arsanjan)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Arsanjan Kūn Tiong-iong Koān Aliabad-e Malek Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 519 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pa Chong

Pa Chong sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad (Aliabad)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aliabad Kūn Kamalan Koān Shirang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 614 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bij

Bij sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Khomam Koān Chukam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 460 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ziarat (Kerman)

Ziarat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Chah Dadkhoda Koān Rameshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 569 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yadegar (Razavi Khorasan)

Yadegar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Bajgiran Koān Dowlatkhaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 440 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naneh

Naneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Marivan Kūn Tiong-iong Koān Sarkal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 516 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Senji (Urmia)

Senji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Nazlu Koān Nazluchay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 801 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Siahumeh

Siahumeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Baneh Kūn Namshir Koān Kani Sur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 623 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Ferunabad

Qeshlaq-e Ferunabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān Ferunabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 513 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nuri (Razavi Khorasan)

Nuri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Jolgeh Rokh Koān Mian Rokh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 560 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Kaj

Sar Kaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Tiong-iong Koān Natel Kenar-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 583 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazhan (Iran)

Mazhan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 420 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sadat Mahalleh (Babol)

Sadat Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Tiong-iong Koān Esbu Kola Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 483 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Darvish

Qaleh Darvish sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 595 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Maku Kandi

Maku Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Anzal Koān Anzal-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 593 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 125 hō͘ jîn-ke.

                                               

Grabów nad Pilicą Kong-siā

                                               

Bugedo

                                               

Saint-Rémy-Blanzy

Tī Saint-Rémy-Blanzy ê sì-ûi ū Billy-sur-Ourcq, Chouy, Louâtre, Oulchy-la-Ville, Parcy-et-Tigny, Le Plessier-Huleu, Vierzy, kap Villers-Hélon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Vaux-en-Vermandois

                                               

Nantoux

                                               

Degėsiai

Degėsiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Guostagalis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 201 ê lâng tòa.

                                               

Konstantinavas (Švenčionys)

Konstantinavas sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Švenčionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Cressac-Saint-Genis

                                               

Grand-Verly

                                               

Les Gours

                                               

Villeron

                                               

Fleurey-lès-Saint-Loup

                                               

Saint-Julien-le-Faucon

Tī Saint-Julien-le-Faucon ê sì-ûi ū Les Authieux-Papion, Coupesarte, Grandchamp-le-Château, Lessard-et-le-Chêne, Le Mesnil-Simon, kap Vieux-Pont-en-Auge téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Užupiai

Užupiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Nemunaitis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 398 ê lâng tòa.

                                               

Jovaišiai

Jovaišiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Druskininkai Chū-tī-thé Leipalingis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 155 ê lâng tòa.

                                               

Bernières-sur-Mer

                                               

Anaya

                                               

Villameriel

                                               

Tikos

                                               

Castrillo de la Guareña

                                               

Puodžiūnai

Puodžiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Pastiri Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 126 ê lâng tòa.

                                               

Miškonys

Miškonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Bezdoniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 126 ê lâng tòa.

                                               

Malaguilla

                                               

Fishvar Hiong

Fishvar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Evaz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 126 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 719 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                               

Mohammadabad (Anbarabad)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Esmaili Koān Esmaili Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 126 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qavamcheh

Qavamcheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Sepidan Kūn Beyza Koān Beyza Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 126 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →