ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46                                               

Vernoux

                                               

Pressiat

                                               

Saint-Pierre-du-Fresne

                                               

Sadovoye (Amur Chiu)

Sadovoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1.087 ê lâng tòa.

                                               

Nikolayevka (Zeysky Koān, Amur Chiu)

Nikolayevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Zeysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 269 ê lâng tòa.

                                               

Yegoryevka

Yegoryevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Blagoveshchensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 183 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Dronovo

Dronovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Blagoveshchensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 232 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Alcalá de Moncayo

                                               

Reyero

                                               

Maraña

                                               

Naujamiestis (kaimas)

Naujamiestis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Naujamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 128 ê lâng tòa.

                                               

Nemenčinė II

Nemenčinė II sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Nemenčinė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 128 ê lâng tòa.

                                               

Cernadilla

                                               

Colungo

                                               

Huerta de la Obispalía

                                               

Samadabad (Fars)

Samadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Tiong-iong Koān Deris Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kadyrovo

Kadyrovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Belokataysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 128 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Saadatabad (Semirom)

Saadatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Tiong-iong Koān Vardasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jafarabad (Delfan)

Jafarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyedabad (Bukan)

Seyyedabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Bukan Kūn Tiong-iong Koān Il Teymur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazehabad (37°13′ N 49°30′ E) (Pasikhan)

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Pasikhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Talkhu

Talkhu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashti Kūn Kaki Koān Kaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 651 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarai (Iran)

Sarai sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Ozgoleh Koān Jeygaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sarzeh (Bashagard)

Sarzeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gafr and Parmon Koān Gafr and Parmon Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saki-ye Olya

Saki-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān Shamsabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Najafabad (Qir kap Karzin)

Najafabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān Fathabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 560 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qujeh

Qujeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Tiong-iong Koān Karaftu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 646 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Do

Mazraeh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Shavur Koān Ahudasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 855 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad-e Razavi

Ahmadabad-e Razavi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Eslamiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 564 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saadatabad (Isfahan)

Saadatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Sofla Koān Jarqavieh Vosta Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 478 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bacheh

Bacheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Baraan-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 477 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sabz Ab

Sabz Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Mahur Berenji Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kumsar

Kumsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Shaft Kūn Tiong-iong Koān Jirdeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 559 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Do Sang (Razavi Khorasan)

Do Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Tiong-iong Koān Jolgeh-ye Musaabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 650 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Savari (Iran)

Savari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Charam Kūn Sarfaryab Koān Poshteh-ye Zilayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 590 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cheshmeh Khan

Cheshmeh Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 474 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 128 hō͘ jîn-ke.

                                               

Beaumont-les-Nonains

Tī Beaumont-les-Nonains ê sì-ûi ū Auneuil, Fresneaux-Montchevreuil, La Houssoye, Jouy-sous-Thelle, Le Mesnil-Théribus, La Neuville-Garnier, Pouilly, Valdampierre, kap Villotran téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Kučiūnai

Kučiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Kučiūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 273 ê lâng tòa.

                                               

Villers-lès-Roye

                                               

Saint-Gourson

                                               

Rojūnai

Rojūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Saločiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Šaukliai

Šaukliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Skuodas Koān Mosėdis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 349 ê lâng tòa.

                                               

Jakaičiai

Jakaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Skirsnemunė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 134.0 ê lâng tòa.

                                               

Gruchet-le-Valasse

Tī Gruchet-le-Valasse ê sì-ûi ū Beuzevillette, Bolbec, Lanquetot, Lillebonne, Lintot, Saint-Antoine-la-Forêt, kap La Trinité-du-Mont téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Aubencheul-aux-Bois

Tī Aubencheul-aux-Bois ê sì-ûi ū Gouy, Vendhuile, Crèvecœur-sur-lEscaut, Honnecourt-sur-Escaut, Les Rues-des-Vignes, kap Villers-Outréaux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Coupelle-Neuve

                                               

Saint-Louet-sur-Seulles

                                               

Trélévern

                                               

Polyana (Amur Chiu)

Polyana sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Seryshevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 836 ê lâng tòa.

                                               

Gribovka

Gribovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Arkharinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 182 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →