ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47                                               

Urozhaynoye

Urozhaynoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Romnensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Annovka

Annovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Ivanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 597 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Anglininkai

Anglininkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Biržai Koān Širvėna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê só͘-chāi tī 2011 nî ê sî-chūn ū 223 ê lâng tòa.

                                               

Sailly-lez-Cambrai

                                               

Ighiu

                                               

Rioseco de Soria

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Talveila, Torreblacos, Blacos, Calatañazor, Golmayo, Quintana Redonda, Valderrodilla, Valdenebro.

                                               

Balones

                                               

Voskoniai

Voskoniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Radviliškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 129 ê lâng tòa.

                                               

Purvininkai

Purvininkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Išlaužo Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 129 ê lâng tòa.

                                               

Peleniškiai

Peleniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Pašvitinis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 129 ê lâng tòa.

                                               

Truskava

Truskava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Truskava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 129 ê lâng tòa.

                                               

Serón de Nágima

                                               

Torre del Compte

                                               

Rukav

Rukav sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Sobinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 129 ê lâng tòa.

                                               

Bulyakay

Bulyakay sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Karmaskalinsky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 129 ê lâng. Hia ū 2 tiâu ke-lō͘.

                                               

Mohammad Rakhshani

Mohammad Rakhshani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Jahanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Aqa

Hajji Aqa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Khvajeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19 hō͘ jîn-ke.

                                               

Isyakayevo

Isyakayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 129 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Davlyatovka

Davlyatovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Askinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 129 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Borj (Khuzestan)

Borj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Omidiyeh Kūn Jayezan Koān Jayezan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Anjirak (Kermanshah)

Anjirak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Jalalvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khomsianeh

Khomsianeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Bayravand Koān Beyranvand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahimabad (Rivand)

Rahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Rivand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sheykh Gol

Sheykh Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dowreh Kūn Shahivand Koān Kashkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dar Heydar

Dar Heydar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Tiong-iong Koān Bavaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mareh Darreh

Mareh Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Divandarreh Kūn Saral Koān Saral Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nasrabad (Mashhad)

Nasrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Darzab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

                                               

Titovo

Titovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Togulsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 129 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Cham-e Hashem

Cham-e Hashem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramhormoz Kūn Tiong-iong Koān Soltanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 23 hō͘ jîn-ke.

                                               

Anbar-e Olya

Anbar-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Tiong-iong Koān Chaldoran-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad-e Yek

Mohammadabad-e Yek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Shurab-e Tangazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bid (Razavi Khorasan)

Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Tiong-iong Koān Pirakuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 286 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazehabad (Marivan)

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Marivan Kūn Tiong-iong Koān Sarkal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 593 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khosrowabad (Kurdistan)

Khosrowabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Chang Almas Koān Khosrowabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 510 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasan Khan (Kurdistan)

Hasan Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Serishabad Koān Lak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 611 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad-e Tappeh

Ahmadabad-e Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Shara Koān Shur Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 615 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeytul (Gilan-e Gharb)

Qeytul sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Govar Koān Heydariyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 591 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shaneh Tarash

Shaneh Tarash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Bandpey-ye Gharbi Koān Shahidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 462 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Yar

Hajji Yar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Pain Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 540 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Sari)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Tiong-iong Koān Miandorud-e Kuchak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 448 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 129 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kobyla Góra Kong-siā

                                               

Dagny-Lambercy

Tī Dagny-Lambercy ê sì-ûi ū Bancigny, Coingt, Jeantes, Morgny-en-Thiérache, Nampcelles-la-Cour, Renneval, Saint-Clément, kap Vigneux-Hocquet téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Senailly

Tī Senailly ê sì-ûi ū Saint-Germain-lès-Senailly, Athie, Crépand, Fain-lès-Moutiers, Montigny-Montfort, Quincy-le-Vicomte, kap Viserny téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cormot-le-Grand

                                               

Fontaine-sur-Maye

                                               

Condé-en-Brie

Tī Condé-en-Brie ê sì-ûi ū Baulne-en-Brie, Celles-lès-Condé, Courboin, Monthurel, Montigny-lès-Condé, Saint-Eugène, kap Vallées-en-Champagne téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Arnay-le-Duc

                                               

Cernat

                                               

Tyukan

Tyukan sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Bureysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Rodionovka

Rodionovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Amur Chiu Bureysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2018 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 249 ê lâng tòa. Hia ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →