ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 48                                               

Frías de Albarracín

                                               

Tolkūnai (Alytus)

Tolkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Miroslav Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 130 ê lâng tòa.

                                               

Ebrahimabad (Garizat)

Ebrahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Aqda Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Karyakino

Karyakino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Krasnokamsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 130 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Karsavan

Karsavan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Tiong-iong Koān Bavaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mianaj (Mahneshan)

Mianaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān Soltaniyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad (Malard)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Akhtarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sorkh

Sorkh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān Yam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalleh (Lorestan)

Kalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Tiong-iong Koān Darreh Seydi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gol Sheykh

Gol Sheykh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Qalandarabad Koān Qalandarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mirabad (Urmia)

Mirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Rowzeh Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Laleh Gun

Laleh Gun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Hasanabad Koān Ahmadabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Akbarabad (Esmaili)

Akbarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Esmaili Koān Hoseynabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 674 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Laghar

Laghar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Tiong-iong Koān Seyfabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 697 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Talesh Sara

Talesh Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Chehel Shahid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tanureh

Tanureh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 49 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq-e Khanlu

Qeshlaq-e Khanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Abish Ahmad Koān Abish Ahmad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lirdaf

Lirdaf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Lirdaf Koān Senderk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 662 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khorramabad Kahriz

Khorramabad Kahriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Tarom Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 557 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esmailiyeh-ye Do

Esmailiyeh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Karun Kūn Soveyseh Koān Muran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 615 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Zarandieh)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Kharqan Koān Alvir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 424 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abdoliyeh

Abdoliyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān Abdoliyeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 554 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tupkanlu

Tupkanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Sarhad Koān Takmaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 599 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hendeh

Hendeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Golpayegan Kūn Tiong-iong Koān Kenarrudkhaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 654 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Koleyn (Tehran)

Koleyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Ray Kūn Fashapuyeh Koān Koleyn Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 480 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tasbandi

Tasbandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 554 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darbahan

Darbahan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Tiong-iong Koān Qaqazan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 513 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Heydarabad (Ilam)

Heydarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Mishkhas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 691 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khan Kandi (Sai Azerbaijan)

Khan Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Tiong-iong Koān Zarrineh Rud-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 519 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Banafsh Tappeh

Banafsh Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān Banafsh Tappeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 445 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kateh-ye Shast-e Abadan-e Chahardeh

Kateh-ye Shast-e Abadan-e Chahardeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān Chahardeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 387 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 130 hō͘ jî ...

                                               

Fresnes-Tilloloy

Tī Fresnes-Tilloloy ê sì-ûi ū Doudelainville, Cerisy-Buleux, Neuville-au-Bois, Oisemont, Saint-Maxent, kap Vaux-Marquenneville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Martin-du-Clocher

Tī Saint-Martin-du-Clocher ê sì-ûi ū Les Adjots, Bernac, La Chèvrerie, Londigny, Montjean, Villiers-le-Roux, kap Montalembert téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Fain-lès-Montbard

                                               

Servignat

Tī Servignat ê sì-ûi ū Chavannes-sur-Reyssouze, Mantenay-Montlin, Saint-Jean-sur-Reyssouze, kap Saint-Trivier-de-Courtes téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Montferrand-le-Château

                                               

Saint-Just (Ain)

                                               

Maieru

                                               

Tejadillos

                                               

Gallegos de Hornija

                                               

Šašiai

Šašiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Grinkiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 131 ê lâng tòa.

                                               

Hinojosa de Jarque

                                               

Jagėlonys

Jagėlonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Elektrėnai Chū-tī-thé Kietaviškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 131 ê lâng tòa.

                                               

Kalmash

Kalmash sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Duvansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 131 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Bagh (Lorestan)

Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Zagheh Koān Qaedrahmat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 131 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gishan (Hormozgan)

Gishan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Takht Koān Ruydar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 131 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qasem Qeshlaqi (Ardabil)

Qasem Qeshlaqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong-iong Koān Balghelu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 131 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seh Konar

Seh Konar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 131 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Heydarabad (Arzuiyeh)

Heydarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān Arzuiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 594 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 131 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moradabad (Firuzabad)

Moradabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Firuzabad Kūn Meymand Koān Khvajehei Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 593 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 131 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →