ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51                                               

Mud-e Olya

Mud-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān Darmian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 134 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zherizhah

Zherizhah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Zherizhah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 510 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Ilam)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Mishkhas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 618 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bar Bar

Bar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Hakimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 523 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qezeljeh (Markazi)

Qezeljeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Tafresh Kūn Tiong-iong Koān Bazarjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 588 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Deh (Buin Zahra)

Now Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Ramand Koān Ebrahimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 457 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Bahar)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Salehabad Koān Deymkaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 601 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shukol

Shukol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Abezhdan Koān Abezhdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 786 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hemmatabad (Rafsanjan)

Hemmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Ferdows Koān Ferdows Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 510 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Saqi (Razavi Khorasan)

Saqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Zibad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 287 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Galleh Kola

Galleh Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Tiong-iong Koān Feyziyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 542 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Akhtarabad

Akhtarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Akhtarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 498 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Estakhr-e Posht

Estakhr-e Posht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Hezarjarib Koān Estakhr-e Posht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 529 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Raziabad (Tehran)

Raziabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Tiong-iong Koān Ahmadabad-e Mostowfi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 561 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moradlu (Bileh Savar)

Moradlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān Gowg Tappeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 707 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 134 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chambeire

Tī Chambeire ê sì-ûi ū Remilly-sur-Tille, Tellecey, Cessey-sur-Tille, Labergement-Foigney, Lamarche-sur-Saône, kap Longchamp téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Grésigny-Sainte-Reine

Tī Grésigny-Sainte-Reine ê sì-ûi ū Ménétreux-le-Pitois, Flavigny-sur-Ozerain, Venarey-les-Laumes, Alise-Sainte-Reine, Bussy-le-Grand, kap Darcey téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Masionys (Vilnius)

Masionys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Maišiagala Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Saint-Martin-de-Vaulserre

Tī Saint-Martin-de-Vaulserre ê sì-ûi ū Pressins, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Bueil, Saint-Jean-dAvelanne, kap Velanne téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Lézardrieux

                                               

Villasarracino

                                               

Stebuliai

Stebuliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Šventežeris Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 135 ê lâng tòa.

                                               

Timoshino

Timoshino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Melenkovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 135 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Karpovo

Karpovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 135 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 14 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Salman (Tehran)

Salman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Firuzkuh Kūn Arjomand Koān Doboluk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baghan (Khonj)

Baghan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Baghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 717 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nukabad (Chabahar)

Nukabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Kambel-e Soleyman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 628 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh-ye Rustai

Qaleh-ye Rustai sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān Mohammadabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 491 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Malek Ali

Malek Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tarhan Koān Tarhan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

                                               

Musa Kuh

Musa Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Aliyan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Robati (Iran)

Robati sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Tiong-iong Koān Takht-e Jolgeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Amir Khanlu

Amir Khanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Aslan Duz Koān Qeshlaq-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cham Zereshk

Cham Zereshk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Darb-e Gonbad Koān Darb-e Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Sharqi

Aliabad-e Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Tiong-iong Koān Soltaniyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nur Mohammad Bazar

Nur Mohammad Bazar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 135 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naveh (Pak Khorasan)

Naveh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Garmkhan Koān Garmkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 645 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq (Zanjan)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Qareh Poshtelu Koān Anguran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 576 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaemiyeh (Mazandaran)

Qaemiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Tiong-iong Koān Feyziyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 507 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khorramabad (Ardabil)

Khorramabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Tiong-iong Koān Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 681 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mazraeh-ye Sheykh

Mazraeh-ye Sheykh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Salami Koān Bala Khaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 616 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Kohneh (Kangavar)

Deh Kohneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Khezel-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 534 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 135 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bus-lès-Artois

Tī Bus-lès-Artois ê sì-ûi ū Acheux-en-Amiénois, Couin, Authie, Bertrancourt, Coigneux, Forceville, Louvencourt, kap Saint-Léger-lès-Authie téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Griegos

                                               

Bretteville-Saint-Laurent

Tī Bretteville-Saint-Laurent ê sì-ûi ū Bénesville, Brametot, Canville-les-Deux-Églises, Gonnetot, Reuville, Saint-Laurent-en-Caux, Sassetot-le-Malgardé, kap Tocqueville-en-Caux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Latilly

Tī Latilly ê sì-ûi ū Bonnesvalyn, La Croix-sur-Ourcq, Montgru-Saint-Hilaire, Neuilly-Saint-Front, Sommelans, kap Vichel-Nanteuil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Prusly-sur-Ource

Tī Prusly-sur-Ource ê sì-ûi ū Mosson, Brion-sur-Ource, Châtillon-sur-Seine, Maisey-le-Duc, Massingy, kap Villotte-sur-Ource téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Puits

                                               

Joneliškė

Joneliškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Švenčionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Challes-la-Montagne

                                               

Saint-Riquier-en-Rivière

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →