ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Sarab-e Papi

Sarab-e Papi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Mozaffari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 143 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tut-e Olya

Tut-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 801 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mizan (Iran)

Mizan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Tiong-iong Koān Shaban Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 632 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chap Chap

Chap sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Soltaniyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 677 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Beleh Keh

Beleh Keh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Baneh Kūn Alut Koān Beleh Keh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 729 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mianabad

Mianabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Bastam Koān Kharqan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 539 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ardiz

Ardiz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Khavashod Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 482 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tefli

Tefli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Kusalan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 567 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahimabad (Isfahan)

Rahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Baraan-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 485 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kambel-e Soleyman

Kambel-e Soleyman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Kambel-e Soleyman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 703 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mehdiabad (Isfahan)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Baraan-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 576 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 143 hō͘ jîn-ke.

                                               

Templeux-la-Fosse

Tī Templeux-la-Fosse ê sì-ûi ū Aizecourt-le-Bas, Aizecourt-le-Haut, Buire-Courcelles, Driencourt, Liéramont, Longavesnes, Moislains, Nurlu, kap Tincourt-Boucly téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Valdorros

                                               

Maast-et-Violaine

Tī Maast-et-Violaine ê sì-ûi ū Arcy-Sainte-Restitue, Cuiry-Housse, Lesges, Muret-et-Crouttes, Nampteuil-sous-Muret, kap Serches téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Nogent-lès-Montbard

Tī Nogent-lès-Montbard ê sì-ûi ū Marmagne, Courcelles-lès-Montbard, Fain-lès-Montbard, Montbard, kap Montigny-Montfort téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cuzieu (Ain)

                                               

Tura

                                               

Saint-Côme-de-Fresné

                                               

Iara (Cluj)

                                               

Gozdnica

                                               

San Juan de Plan

                                               

Žagarinė

Žagarinė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Šalčininkai Koān Baltosios Vokės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 144 ê lâng tòa.

                                               

Salduero

                                               

Čekonys

Čekonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Kurkliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 144 ê lâng tòa.

                                               

Jučiai

Jučiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Akmenė Koān Akmenė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 144 ê lâng tòa.

                                               

Vodyanovsky

Vodyanovsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Chernyshkovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 144 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Chega

Chega sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Chavar Koān Arkavazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Seyyedli (38°24′ N 47°13′ E) (Ahar)

Seyyedli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Qeshlaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kal Khvajeh

Kal Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Dehdez Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shilandar

Shilandar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Tiong-iong Koān Aq Bolagh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chang (Iran)

Chang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Tiong-iong Koān Mosaferabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Shams

Aliabad-e Shams sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Estahban Kūn Runiz Koān Runiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 618 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abkosh

Abkosh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Deyr Kūn Bord Khun Koān Abkosh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 819 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abdol Robababad

Abdol Robababad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Shal Koān Zeynabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Domrud-e Sofla

Domrud-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arbat-e Olya

Arbat-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Baruq Koān Ajorluy-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Hajji (Razavi Khorasan)

Kalateh-ye Hajji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān Barzanun Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaman Zamin

Chaman Zamin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Khvajeh Koān Mavazekhan-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dasht-e Abbas

Dasht-e Abbas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Dehloran Kūn Musian Koān Dasht-e Abbas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Reza Khan

Kalateh-ye Reza Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

                                               

Boneh-ye Kazem

Boneh-ye Kazem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shushtar Kūn Shadravan Koān Shoaybiyeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 144 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 21 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kam Kola

Kam Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Bandpey-ye Gharbi Koān Khvosh Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 573 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sini (Razavi Khorasan)

Sini sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kalat Kūn Tiong-iong Koān Kabud Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 529 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenar Bon (Neka)

Chenar Bon sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān Mehravan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 601 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaragol (Kurdistan)

Qaragol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Divandarreh Kūn Tiong-iong Koān Qaratureh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 687 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khatib (Mazandaran)

Khatib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Lalehabad Koān Lalehabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 568 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gusheh (Dorud)

Gusheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dorud Kūn Silakhor Koān Silakhor Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 536 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq (Lorestan)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Tiong-iong Koān Valanjerd Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 503 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sharvineh

Sharvineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Javanrud Kūn Kalashi Koān Sharvineh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 648 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hajji Khvosh

Hajji Khvosh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Mahabad Kūn Tiong-iong Koān Mokriyan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 907 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 144 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →