ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57                                               

San Miguel del Valle

                                               

Galve (Teruel)

                                               

Cantalojas

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Montejo de Tiermes, Campisábalos, Galve de Sorbe, Valverde de los Arroyos, Majaelrayo, El Cardoso de la Sierra, Riofrío de Riaza, Riaza, Ayllón.

                                               

Davletkulovo

Davletkulovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Meleuzovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 145 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Iskuzhino

Iskuzhino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 145 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Sunj (Baneh)

Sunj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Baneh Kūn Tiong-iong Koān Shuy Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abu ol Hasan

Abu ol Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Sardasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Ardabil)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Hir Koān Fuladlui Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Quchali

Quchali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Bazargan Koān Chaybasar-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kolah Kaj

Kolah Kaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Tiong-iong Koān Yusefvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Musalu

Musalu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān Bedevostan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 43 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rahimabad (Urmia)

Rahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Baranduzchay-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh-ye Jowzan

Qaleh-ye Jowzan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Jowzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 582 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 145 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qatar-e Olya

Qatar-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Anguti Koān Angut-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Band Sar (Chabahar)

Band Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad-e Bozorg

Aliabad-e Bozorg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Dehloran Kūn Zarrinabad Koān Seyyed Nasereddin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 145 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shirinabad (Hamadan)

Shirinabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Shara Koān Jeyhun Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 708 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 145 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseyni (Yazd)

Hoseyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Sabzdasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 880 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 145 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Rashid

Qaleh Rashid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 638 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 145 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shad Mahalleh

Shad Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Pain Khiyaban-e Litkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 572 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 145 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Mahalleh

Sar Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān Anzan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 581 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 145 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nowy Duninów Kong-siā

                                               

Kniečiai

Kniečiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Jurbarkas Koān Šimkaičiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 145.0 ê lâng tòa.

                                               

Vraignes-en-Vermandois

Tī Vraignes-en-Vermandois ê sì-ûi ū Trefcon, Bouvincourt-en-Vermandois, Cartigny, Hancourt, Monchy-Lagache, Estrées-Mons, Poeuilly, kap Tertry téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Peñacaballera

                                               

Fresnes-sous-Coucy

Tī Fresnes ê sì-ûi ū Barisis-aux-Bois, Bassoles-Aulers, Coucy-la-Ville, Prémontré, Septvaux, kap Verneuil-sous-Coucy téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Navikai (Zarasai)

                                               

Sainte-Foy-de-Montgommery

Tī Sainte-Foy-de-Montgommery ê sì-ûi ū Les Autels-Saint-Bazile, La Brévière, La Chapelle-Haute-Grue, Lisores, Saint-Germain-de-Montgommery, Saint-Ouen-le-Houx, kap Crouttes téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Le Mesnil-Fuguet

                                               

Montrevel-en-Bresse

                                               

Debar

                                               

Berzasca

                                               

Los Huertos

                                               

Castroponce

                                               

Valsalabroso

                                               

Vaineikiai

Vaineikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Kretinga Koān Darbenai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 146 ê lâng tòa.

                                               

Beleña

                                               

Noguera de Albarracín

                                               

Autillo de Campos

                                               

Chenan

Chenan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Chavar Koān Arkavazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rizvand (Kermanshah)

Rizvand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Baladarband Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shafiabad (Kerman)

Shafiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Shahdad Koān Takab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pa Baz

Pa Baz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Miyan Jolgeh Koān Ghazali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gollar

Gollar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Vargahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Hajjiabad)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Senderk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Hesar

Now Hesar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Garmsar Kūn Tiong-iong Koān Lajran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Val (Iran)

Val sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Marivan Kūn Sarshiv Koān Gol-e Cheydar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rudbar Kola

Rudbar Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Kolijan Rostaq Koān Kolijan Rostaq-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 47 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Darreh

Deh-e Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Qilab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuh-e Rak

Kuh-e Rak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Rak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →