ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Laval-en-Laonnois

Tī Laval-en-Laonnois ê sì-ûi ū Chevregny, Étouvelles, Monampteuil, Nouvion-le-Vineux, Urcel, kap Vaucelles-et-Beffecourt téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Algis

                                               

Villers-Hélon

                                               

Lagarde-sur-le-Né

                                               

Villes

                                               

Colleville-sur-Mer

                                               

Saint-Gorgon-Main

                                               

Valpalmas

                                               

Brime de Sog

                                               

Katádfa

                                               

Kimbartiškė

Kimbartiškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Turmanto Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 147 ê lâng tòa.

                                               

Radviloniai

Radviloniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Pakalniškiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 147 ê lâng tòa.

                                               

Báscones de Ojeda

                                               

Peque (Zamora)

                                               

Gusendos de los Oteros

                                               

Valdunquillo

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū La Unión de Campos, Mayorga, Villavicencio de los Caballeros, Bolaños de Campos, Castroverde de Campos, Valderas.

                                               

Hajj Karim

Hajj Karim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Hoveyzeh Kūn Tiong-iong Koān Hoveyzeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Bar Ahuyi

Deh-e Bar Ahuyi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Jahanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Suyundyukovo

Suyundyukovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bakalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 147 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Staroilikovo

Staroilikovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bakalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 147 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Golom

Golom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Guy Bolagh

Guy Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Malard Kūn Tiong-iong Koān Akhtarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hojjatabad (Kahnuj)

Hojjatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kahnuj Kūn Tiong-iong Koān Nakhlestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 720 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naqdi Kandi

Naqdi Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong-iong Koān Arshaq Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ahmadabad-e Shahrak

Ahmadabad-e Shahrak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Khvajeh Koān Bedevostan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40 hō͘ jîn-ke.

                                               

Azizabad-e Pain

Azizabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalateh-ye Reza (Pak Khorasan)

Kalateh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Rezqabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah-e Nabi

Chah-e Nabi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān Bandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 147 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chenar Bon (Babol)

Chenar Bon sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Lalehabad Koān Lalehabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 562 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Akbarabad (Chalus)

Akbarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Tiong-iong Koān Kelarestaq-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 519 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hasanabad (Zirkuh)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Zirkuh Kūn Tiong-iong Koān Zirkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 664 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hojjatabad (Mahan)

Hojjatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Qanatghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 634 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Anjirak (Eslamabad-e Gharb)

Anjirak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Hasanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 690 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qoli Qoli

Qoli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Govar Koān Heydariyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 728 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aineh

Aineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān Beshiva Pataq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 674 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 147 hō͘ jîn-ke.

                                               

Thoisy-le-Désert

Tī Thoisy-le-Désert ê sì-ûi ū Bellenot-sous-Pouilly, Meilly-sur-Rouvres, Essey, Chailly-sur-Armançon, Châtellenot, kap Pouilly-en-Auxois téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Aisey-sur-Seine

Tī Aisey-sur-Seine ê sì-ûi ū Nod-sur-Seine, Semond, Chemin-dAisey, Brémur-et-Vaurois, Busseaut, Chamesson, kap Coulmier-le-Sec téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Guyencourt-sur-Noye

                                               

Lénault

Tī Lénault ê sì-ûi ū Périgny, Le Plessis-Grimoult, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pierre-la-Vieille, kap Saint-Vigor-des-Mézerets téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Germain-du-Pert

                                               

Skrebiškiai

Skrebiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Biržai Koān Papilis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê só͘-chāi tī 2011 nî ê sî-chūn ū 177 ê lâng tòa.

                                               

Montejo de la Vega de la Serrezuela

                                               

Casas Altas

                                               

La Torre del Valle

                                               

Garciotum

                                               

Šklėriai

Šklėriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Rūdiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 148 ê lâng tòa.

                                               

Nevočiai

Nevočiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Šilalė Koān Traksėdis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 148 ê lâng tòa.

                                               

Vileikiai

Vileikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Šilutė Koān Šilutė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 148 ê lâng tòa.

                                               

Babriškės

Babriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Trakai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 148 ê lâng tòa.

                                               

Santa Cruz de la Serós

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →