ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Želviai

Želviai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Užvenčio Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 150 ê lâng tòa.

                                               

Pajiesys

Pajiesys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 150 ê lâng tòa.

                                               

Monterrubio de la Sierra

                                               

Šapnagiai

Šapnagiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Akmenė Koān Kruopiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 150 ê lâng tòa.

                                               

Uña de Quintana

                                               

Santa Gadea del Cid

                                               

Seyyed Taher

Seyyed Taher sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ahvaz Kūn Tiong-iong Koān Elhayi Hiong ê. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bidastan (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Bidastan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Basht Kūn Basht Koān Babuyi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh Heydar

Darreh Heydar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Khomeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 34 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lamir (Talesh)

Lamir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Tiong-iong Koān Kuhestani-ye Talesh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qeshlaq Reza

Qeshlaq Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Ziviyeh Koān Saheb Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soltanabad (Urmia)

Soltanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Dul Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushk Sar

Kushk Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 694 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rigabad (Rudbar)

Rigabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Tiong-iong Koān Rudbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shur Qeshlaq

Shur Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Shadian Koān Charuymaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sari Bagh

Sari Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Tiong-iong Koān Karaftu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 150 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Loveh

Loveh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Loveh Koān Qaravolan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 593 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jaja (Isfahan)

Jaja sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Baraan-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 563 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meyami (Razavi Khorasan)

Meyami sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Razaviyeh Koān Meyami Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 634 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Purnak

Purnak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Poldasht Kūn Tiong-iong Koān Zangebar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 599 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shahrak-e Pain

Shahrak-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Khvajeh Koān Bedevostan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 686 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Maqsudlu (Iran)

Maqsudlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān Bedevostan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 614 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moghan Deh

Moghan Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Chamestan Koān Natel-e Restaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 150 hō͘ jîn-ke.

                                               

Petit-Verly

                                               

Magny-lès-Aubigny

Tī Magny-lès-Aubigny ê sì-ûi ū Aubigny-en-Plaine, Charrey-sur-Saône, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, kap Esbarres téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Jean-des-Essartiers

Tī Saint-Jean-des-Essartiers ê sì-ûi ū Cahagnes, Dampierre, Les Loges, Saint-Martin-des-Besaces, Saint-Ouen-des-Besaces, kap Sept-Vents téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Montréal-la-Cluse

                                               

Crosey-le-Grand

                                               

Pushnino

Pushnino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Sobinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 8 ê lâng tòa.

                                               

Senino

Senino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Rastovo

Rastovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Zelyony Dol

Zelyony Dol sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

                                               

Svetilnovo

Svetilnovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 8 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Tasinsky

Tasinsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gus-Khrustalny Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 482 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Voronino

Voronino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 232 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yurovo

Yurovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 206 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Syola

Syola sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Chusovoy Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 724 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Yershovka

Yershovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Dobryansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kelich

Kelich sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Yurlinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 177 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Prokudino

Prokudino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Starooskolsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 458 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Monakovo

Monakovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Starooskolsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1.098 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Afanasovo

Afanasovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Korochansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 506 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ternovoye

Ternovoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Korochansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 210 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ukrainsky

Ukrainsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Suyetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 151 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Ponomaryovo

Ponomaryovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Ust-Kalmansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 462 ê lâng tòa. Hia ū 15 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Valderrodrigo

                                               

Jonai

Jonai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Kalvarija Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 151 ê lâng tòa.

                                               

Bajoriškiai

Bajoriškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Lazdijai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 151 ê lâng tòa.

                                               

Pyragiai

Pyragiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Kupiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 151 ê lâng tòa.

                                               

Mikytai

Mikytai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Lekėčiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 151 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →