ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63                                               

Miraki

Miraki sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Dehgolan Kūn Tiong-iong Koān Quri Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 687 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kheyrabad (Mashhad)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Kenevist Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 645 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ebrahimabad (Sirjan)

Ebrahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Malekabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 679 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Asfyj (Yazd)

Asfyj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Behabad Kūn asfich Koān Ernan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 654 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ali (Razavi Khorasan)

Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Shadmehr Koān Azghand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 582 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohsenabad-e Pain

Mohsenabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Kiashahr Koān Kiashahr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 545 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 154 hō͘ jîn-ke.

                                               

Parvillers-le-Quesnoy

Tī Parvillers-le-Quesnoy ê sì-ûi ū Andechy, Damery, Bouchoir, La Chavatte, Erches, Fouquescourt, Fresnoy-lès-Roye, kap Rouvroy-en-Santerre téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Montigny-le-Franc

Tī Montigny-le-Franc ê sì-ûi ū Agnicourt-et-Séchelles, Chaourse, Clermont-les-Fermes, Ébouleau, Saint-Pierremont, kap Tavaux-et-Pontséricourt téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Veuvey-sur-Ouche

                                               

Bučiškė

Bučiškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Mažeikiai Koān Židikai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

                                               

Lessard-et-le-Chêne

Tī Lessard-et-le-Chêne ê sì-ûi ū Coupesarte, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Eudes, Le Mesnil-Simon, Saint-Germain-de-Livet, kap Saint-Julien-le-Faucon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Dompierre-sur-Chalaronne

                                               

Bernières-sur-Seine

                                               

Saint-Ouen-du-Tilleul

                                               

Éng-siū (Tong Hàn)

                                               

Marrupe

                                               

El Cañavate

                                               

Balsa de Ves

                                               

Sanino

Sanino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Petushinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 155 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Villamoratiel de las Matas

                                               

Judaki

Judaki sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Tarom Sofla Koān Khandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 155 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mangelab

Mangelab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Bahnemir Koān Bahnemir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 155 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 41 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aliabad (Bahadoran)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān Kezab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 155 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 41 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah Gaz (Kerman)

Chah Gaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kahnuj Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 761 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chah Hajji

Chah Hajji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kahnuj Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 667 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qalehcheh (Lordegan)

Qalehcheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Milas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 155 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 27 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rezaabad (Razavi Khorasan)

Rezaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Tiong-iong Koān Mian Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 155 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 33 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad (Marvdasht)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān Naqsh-e Rostam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 703 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shah Vali (Kohgiluyeh)

Shah Vali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Dishmok Koān Bahmayi-ye Sarhadi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 155 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Liseh Rud

Liseh Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Moridan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sileh

Sileh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Khanmirza Koān Javanmardi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 764 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bastam (Sai Azerbaijan)

Bastam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaypareh Kūn Tiong-iong Koān Bastam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 681 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ardeh (Iran)

Ardeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Pareh Sar Koān Yeylaqi-ye Ardeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 593 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dastjerd-e Olya

Dastjerd-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Tiong-iong Koān Eqbal-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 647 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Taleh Jerd

Taleh Jerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Ijrud Kūn Tiong-iong Koān Bughda Kandi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 693 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qohurd-e Sofla

Qohurd-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Mehraban-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 682 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 155 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tréduder

                                               

Balkūnai (Vilnius)

Balkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Paberžė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Pasiekai (Zarasai)

Pasiekai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Zarasai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Saint-Éloi (Ain)

                                               

Lanvallay

                                               

Danvou-la-Ferrière

                                               

La Boisse

                                               

Saint-Paul-de-Serre

                                               

El Pueyo de Araguás

                                               

Užbaliai

Užbaliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Vilkaviškis Koān Pajevonis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 156 ê lâng tòa.

                                               

Noriškiai

Noriškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Plungė Koān Nausodis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 156 ê lâng tòa.

                                               

San Cebrián de Mudá

                                               

Palencia de Negrilla

                                               

Shir Khan (Kermanshah)

Shir Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sahneh Kūn Dinavar Koān Dinavar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 156 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 42 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →