ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64                                               

Auñón

                                               

Olmedilla de Alarcón

                                               

Alustante

                                               

Kasčiukiškės

Kasčiukiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaišiadorys Koān Kaišiadorys Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 157 ê lâng tòa.

                                               

Glushitsa

Glushitsa sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Kumylzhensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 157 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Haft Chah

Haft Chah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Jam Kūn Tiong-iong Koān Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

                                               

Madineh

Madineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Tiong-iong Koān Buzi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qalaman

Qalaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Rudkhaneh Koān Karian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nariman (Ardabil)

Nariman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Anguti Koān Angut-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad-e Robat

Hoseynabad-e Robat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Khursand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Boniad

Boniad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashti Kūn Kaki Koān Kaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 831 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Buteh (Ijrud)

Qarah Buteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Ijrud Kūn Halab Koān Zanjanrud-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jahangiri-ye Olya

Jahangiri-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Tiong-iong Koān Buzi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tang-e Sheykh

Tang-e Sheykh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 157 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nanva

Nanva sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Atamalek Koān Hokmabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 667 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaqa Narges

Chaqa Narges sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Mahidasht Koān Chaqa Narges Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 771 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shekar Sara

Shekar Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān Belesbeneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 608 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aq Bolagh (Zanjan)

Aq Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Ijrud Kūn Tiong-iong Koān Khararud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 674 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aqbal

Aqbal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Keshavarz Koān Keshavarz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 713 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rudbar Dasht

Rudbar Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Bala Khiyaban-e Litkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 650 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mehdiabad (Qazvin)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Tiong-iong Koān Qaqazan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 758 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khorram (Razavi Khorasan)

Khorram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Jolgeh Rokh Koān Mian Rokh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 610 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kushk (Tang Azerbaijan)

Kushk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān Guney-ye Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 625 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mileh Sar

Mileh Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Homeyl Koān Homeyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 707 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 157 hō͘ jîn-ke.

                                               

Revillarruz

                                               

Bouconville-Vauclair

Tī Bouconville-Vauclair ê sì-ûi ū Arrancy, Chermizy-Ailles, Corbeny, Craonne, Craonnelle, Oulches-la-Vallée-Foulon, Ployart-et-Vaurseine, kap Sainte-Croix téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Gascueña

                                               

Roncherolles-sur-le-Vivier

Tī Roncherolles-sur-le-Vivier ê sì-ûi ū Darnétal, Fontaine-sous-Préaux, Préaux, Saint-Jacques-sur-Darnétal, kap Saint-Martin-du-Vivier téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Jouy-le-Moutier

                                               

Granchain

                                               

Cricqueville-en-Bessin

                                               

Serquigny

                                               

Benasau

                                               

Benifato

                                               

La Frontera (Cuenca)

                                               

Monyoród

                                               

Margininkai

Margininkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Taurakiemis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 158 ê lâng tòa.

                                               

Labuerda

                                               

Pinarejos

                                               

Bogolyubovka

Bogolyubovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 158 ê lâng. Hia ū 2 tiâu ke-lō͘.

                                               

Sukhov 1-y

Sukhov 1-y sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Mikhaylovka Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 158 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mollalar (Tang Azerbaijan)

Mollalar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Tiong-iong Koān Goyjah Bel Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 158 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yulayevo

Yulayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Mechetlinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 158 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mohammadabad (Jask)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Lirdaf Koān Ahmadi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 158 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 37 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tazehabad (Bijar)

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Khvor Khvoreh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 158 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Krasnodubrovsky

Krasnodubrovsky sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Aleysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 158 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Nesar

Nesar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng India Kūn Tiong-iong Koān Gamasiyab Hiong ê. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê ū 574 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 158 hō͘ jîn-ke.

                                               

Said Kola

Said Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Rudbast Koān Pazevar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 609 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 158 hō͘ jîn-ke.

                                               

Parchin (Zanjan)

Parchin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Tiong-iong Koān Gilvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 834 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 158 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moinabad (Tehran)

Moinabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pishva Kūn Tiong-iong Koān Pishva Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 657 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 158 hō͘ jîn-ke.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →