ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65                                               

Shiri (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Shiri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Dehdasht-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 159 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Muri (Khuzestan)

Muri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 159 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gorgeh

Gorgeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Abezhdan Koān Abezhdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 159 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 26 hō͘ jîn-ke.

                                               

Lasbu

Lasbu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Shuil Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 159 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 41 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mian Margh

Mian Margh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Darzab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 159 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Karam (Sistan kap Baluchestan)

Deh-e Karam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 159 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Morad Jan

Morad Jan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 739 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Torjan

Torjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Tiong-iong Koān Torjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 780 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kheyrabad (Chenaran)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 627 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Baraz

Baraz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Qaen Kūn Tiong-iong Koān Qaen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 437 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khojir

Khojir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pardis Kūn Jajrud Koān Saidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 579 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kargan (Gilan)

Kargan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān Chahar Farizeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 560 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bar Aftab-e Milas

Bar Aftab-e Milas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān Milas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 885 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Neqareh Khaneh (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Neqareh Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Kabgian Koān Kabgian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 714 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaf-e Bala

Chaf-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān Chaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 508 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kariz-e Bala

Kariz-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Zaveh Kūn Tiong-iong Koān Zaveh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 537 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 159 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bucy-lès-Cerny

                                               

Brie-sous-Chalais

                                               

Andert-et-Condon

                                               

Neuville-au-Bois

                                               

Belloy-en-Santerre

Tī Belloy-en-Santerre ê sì-ûi ū Flaucourt, Assevillers, Barleux, Berny-en-Santerre, Estrées-Deniécourt, kap Villers-Carbonnel téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Monthelie

                                               

Madrigal del Monte

                                               

Arañuel

                                               

San Cristóbal de Cuéllar

                                               

Benafigos

                                               

Orbaneja Riopico

                                               

Pašilė (Kelmė)

Pašilė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kražiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 160 ê lâng tòa.

                                               

Padubysys

Padubysys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Rosalim Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 160 ê lâng tòa.

                                               

Castrodeza

                                               

La Mudarra

                                               

Pozdnyakovo

Pozdnyakovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 160 ê lâng tòa.

                                               

Pescueza

                                               

Villarroya de los Pinares

                                               

Afan (Iran)

Afan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Mahabad Kūn Khalifan Koān Mangur-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 160 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 25 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shebli (Tang Azerbaijan)

Shebli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bostanabad Kūn Tiong-iong Koān Shebli Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 160 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20 hō͘ jîn-ke.

                                               

Piranshahr Garrison

Piranshahr Garrison sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Piranshahr Kūn Tiong-iong Koān Piran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 589 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 160 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hoseynabad-e Olya (Lorestan)

Hoseynabad-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 160 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yengejeh (Hamadan)

Yengejeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Famenin Kūn Pish Khowr Koān Pish Khowr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 546 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 160 hō͘ jîn-ke.

                                               

Govaz

Govaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Paygelan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 707 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 160 hō͘ jîn-ke.

                                               

Turaghay

Turaghay sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Leylan Koān Leylan-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 636 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 160 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sang-e Sefid (Isfahan)

Sang-e Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khansar Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 634 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 160 hō͘ jîn-ke.

                                               

San Cristóbal de Entreviñas

                                               

Vértesszőlős

                                               

Villers-sous-Foucarmont

Tī Villers-sous-Foucarmont ê sì-ûi ū Aubermesnil-aux-Érables, Callengeville, Foucarmont, Rétonval, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Léger-aux-Bois, kap Vatierville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cserszegtomaj

                                               

Krušonys

Krušonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Varėna Koān Merkinė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Ceyzériat

                                               

Torrescárcela

                                               

Sūkuriai

Sūkuriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Balbieriškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 161 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →