ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

Naz Dasht

Naz Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarbisheh Kūn Tiong-iong Koān Momenabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 743 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 166 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zalu Ab (Kermanshah)

Zalu Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Ravansar Kūn Tiong-iong Koān Zalu Ab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 681 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 166 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rig Deraz

Rig Deraz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tukahur Koān Tukahur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 786 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 166 hō͘ jîn-ke.

                                               

Naran (Kerman)

Naran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Rud Ab Koān Rud Ab-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 713 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 166 hō͘ jîn-ke.

                                               

Castillejo de Iniesta

                                               

Noiron-sur-Bèze

Tī Noiron-sur-Bèze ê sì-ûi ū Bèze, Tanay, Viévigne, Beaumont-sur-Vingeanne, Blagny-sur-Vingeanne, kap Mirebeau-sur-Bèze téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Cressin-Rochefort

                                               

Slabada (Panevėžys)

Slabada sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Krekenava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

                                               

Vėžionys

Vėžionys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Jieznas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 194 ê lâng tòa.

                                               

Karkliniai

Karkliniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Vilkaviškis Koān Keturvalakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 435 ê lâng tòa.

                                               

Butrimonys (Šalčininkai)

Butrimonys sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Šalčininkai Koān Butrimonys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 418 ê lâng tòa.

                                               

Le Hinglé

                                               

Paparčiai (Kaunas)

Paparčiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Užliedžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 167 ê lâng tòa.

                                               

Kalpokai

Kalpokai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Linkuva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 167 ê lâng tòa.

                                               

Gaižiūnai

Gaižiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Jonava Koān Šveicarija Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 167 ê lâng tòa.

                                               

Arandilla

                                               

Karan (Chekmagushevsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Karan sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Chekmagushevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 167 ê lâng tòa.

                                               

Rayevka

Rayevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Mishkinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 167 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Abd ol Mohammad

Abd ol Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sahneh Kūn Dinavar Koān Horr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 167 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 43 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaman (Kerman)

Chaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Tiong-iong Koān Eslamabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 749 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sahlavar

Sahlavar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kahnuj Kūn Tiong-iong Koān Nakhlestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 781 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sorkh Qaleh (Kerman)

Sorkh Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Tiong-iong Koān Sorkh Qaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 786 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ardalan (Tang Azerbaijan)

Ardalan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Mehraban Koān Ardalan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 817 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Now Bagh

Now Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Joghatai Kūn Helali Koān Miyan Jovin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 778 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shur Hayat

Shur Hayat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān Gorganbuy Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 795 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kuraim

Kuraim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Nir Kūn Kuraim Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 831 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alvir

Alvir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Kharqan Koān Alvir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 435 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Arreh

Arreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Razaviyeh Koān Abravan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 694 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Umi (Iran)

Umi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Pain Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 627 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bash Mahalleh

Bash Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Tiong-iong Koān Sangar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 661 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Daghlu

Qarah Daghlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Tiong-iong Koān Qeshlaq-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 949 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Cheshmeh

Ab Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Darreh Shahr Kūn Badreh Koān Hendmini Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 891 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bashar (Iran)

Bashar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Kuhin Koān Ilat-e Qaqazan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 787 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Cham Rud (Isfahan)

Cham Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Pir Bakran Koān Sohr va Firuzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 603 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Moradlu (Meshgin Shahr)

Moradlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Moradlu Koān Arshaq-e Gharbi Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 671 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 167 hō͘ jîn-ke.

                                               

Yebes

                                               

Murillo de Gállego

                                               

Saint-Germain-sur-Bresle

Tī Saint-Germain-sur-Bresle ê sì-ûi ū Ellecourt, Vieux-Rouen-sur-Bresle, Beaucamps-le-Jeune, Beaucamps-le-Vieux, Lafresguimont-Saint-Martin, kap Neuville-Coppegueule téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Seine-en-Bâche

                                               

Campigneulles-les-Grandes

Tī Campigneulles-les-Grandes ê sì-ûi ū Sorrus, Wailly-Beaucamp, Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, kap Campigneulles-les-Petites téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Šilgaliai

Šilgaliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Pagėgiai Stoniškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 491 ê lâng tòa.

                                               

Kūteliai

Kūteliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Švenčionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Viserny

                                               

Sosenki

Sosenki sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vyaznikovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Mokeyevo

Mokeyevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

                                               

Sault-Brénaz

                                               

Arefino

Arefino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 401 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Krutovo

Krutovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 247 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Kuznetsy

Kuznetsy sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Bolshesosnovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa.

                                               

Kirga

Kirga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kuyedinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 538 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →