ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Moshrageh (Ramshir)

Moshrageh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Moshrageh Koān Moshrageh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.095 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Laz (Iran)

Laz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Kish Koān Rudkhaneh Bar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 890 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Aliabad)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aliabad Kūn Kamalan Koān Estarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 703 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ishlaq

Ishlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Kandovan Koān Tirchai Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 461 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dehnow (Markazi)

Dehnow sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān Khondab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 673 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh Baha

Qaleh Baha sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān Maviz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 651 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sad-e Vaqas

Sad-e Vaqas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Tiong-iong Koān Tariq ol Eslam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 727 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bandar-e Tang

Bandar-e Tang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Konarak Kūn Tiong-iong Koān Kahir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.005 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 171 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pozuelo de Tábara

                                               

Quincy-le-Vicomte

Tī Quincy-le-Vicomte ê sì-ûi ū Rougemont, Buffon, Fain-lès-Moutiers, Quincerot, Saint-Germain-lès-Senailly, Saint-Rémy, Senailly, Aisy-sur-Armançon, kap Bierry-les-Belles-Fontaines téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Arthies

                                               

Marcilly-Ogny

                                               

Pryšmančiai

Pryšmančiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Kretinga Koān Vydmantai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 313 ê lâng tòa.

                                               

Senadvaris (Švenčionys)

Senadvaris sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Švenčionys Koān Švenčionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

                                               

Bouffémont

                                               

Warneton

                                               

Valle del Retortillo

                                               

Villardefrades

                                               

Maráza

                                               

Videmala

                                               

Ayódar

                                               

Alhóndiga

                                               

Madrigalejo del Monte

                                               

Bardiškiai

Bardiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Žeimelis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 172 ê lâng tòa.

                                               

Šiaudinė

Šiaudinė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Kiduliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 172 ê lâng tòa.

                                               

Aldea en Cabo

                                               

Montejo de Tiermes

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū San Esteban de Gormaz, Liceras, Carrascosa de Abajo, Caracena, Retortillo de Soria, Campisábalos, Cantalojas, Ayllón.

                                               

Lavan Hiong

Lavan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Kish Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 172 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 891 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                               

Murzino

Murzino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Karmaskalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 172 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Hijan

Hijan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Divandarreh Kūn Tiong-iong Koān Qaratureh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Eslamabad (2)

Eslamabad) sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Manujan Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Khoruslu

Khoruslu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Tiong-iong Koān Nasrovan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 734 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abdollah Bazar

Abdollah Bazar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Dashtiari Koān Negur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qusha Bolagh (Sai Azerbaijan)

Qusha Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Takht-e Soleyman Koān Chaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bon Chah

Bon Chah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Chah Dadkhoda Koān Chah Dadkhoda Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chehel Sar

Chehel Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Shadmehr Koān Mahvelat-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 47 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ab Kaseh (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Ab Kaseh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Dehdasht-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 172 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 36 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dashti-ye Esmail Khani

Dashti-ye Esmail Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Ab Pakhsh Koān Dashti-ye Esmail Khani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 769 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kazemabad (Mashhad)

Kazemabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tus Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 677 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zeynal (Kurdistan)

Zeynal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Chang Almas Koān Pir Taj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 915 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Meydan (Ilam)

Meydan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Mishkhas Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 869 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mirzaabad (Lorestan)

Mirzaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 836 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Razab

Razab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Razab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 755 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Mohammadabad (Tabas)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Tiong-iong Koān Montazeriyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 675 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sar Avar

Sar Avar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Golpayegan Kūn Tiong-iong Koān Jolgeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 539 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chaleh Tarkhan

Chaleh Tarkhan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Ray Kūn Qaleh Now Koān Chaleh Tarkhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 658 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Param (Iran)

Param sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān Bedevostan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 833 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 172 hō͘ jîn-ke.

                                               

Sainte-Sabine

Tī Sainte-Sabine ê sì-ûi ū Vandenesse-en-Auxois, Painblanc, Bouhey, Châteauneuf, Chaudenay-la-Ville, Chaudenay-le-Château, Chazilly, Crugey, Cussy-le-Châtel, kap Rouvres-sous-Meilly téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Rouvroy-en-Santerre

Tī Rouvroy-en-Santerre ê sì-ûi ū Bouchoir, Folies, Fouquescourt, Méharicourt, Parvillers-le-Quesnoy, kap Warvillers téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Ouen-le-Mauger

Tī Saint-Ouen-le-Mauger ê sì-ûi ū Auzouville-sur-Saâne, Bacqueville-en-Caux, Lamberville, Lestanville, Royville, Saâne-Saint-Just, Saint-Mards, kap Saint-Pierre-Bénouville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →