ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76                                               

Vesles-et-Caumont

Tī Vesles-et-Caumont ê sì-ûi ū Autremencourt, Cuirieux, Grandlup-et-Fay, Mâchecourt, Pierrepont, kap Toulis-et-Attencourt téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Calleville-les-Deux-Églises

Tī Calleville-les-Deux-Églises ê sì-ûi ū Val-de-Saâne, Beauval-en-Caux, Belleville-en-Caux, Biville-la-Baignarde, Saint-Vaast-du-Val, kap Tôtes téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Bellenot-sous-Pouilly

Tī Bellenot-sous-Pouilly ê sì-ûi ū Martrois, Pouilly-en-Auxois, Thoisy-le-Désert, Chailly-sur-Armançon, Civry-en-Montagne, kap Éguilly téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

New Baltimore (Michigan)

                                               

Miškiniškiai (Ukmergė)

Miškiniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Ukmergė Koān Šešuoliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

                                               

Slišai

Slišai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Bubiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Verbūnai

Verbūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kužiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 434 ê lâng tòa.

                                               

Jucaičiai

Jucaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Tauragė Kūn Šilalė Koān Šilalė Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 284 ê lâng tòa.

                                               

Narteikiai

Narteikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Joniškėlis Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 410 ê lâng tòa.

                                               

Mérey-sous-Montrond

                                               

Baillet-en-France

                                               

Rugat

                                               

Casas Bajas

                                               

Barracas (Castellón)

                                               

Minaičiai

Minaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Grinkiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 179 ê lâng tòa.

                                               

Virbališkiai

Virbališkiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Kupiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 179 ê lâng tòa.

                                               

Liaušiai

Liaušiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Ukmergė Koān Šešuoliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 179 ê lâng tòa.

                                               

Savkovo

Savkovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Melenkovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 179 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Klestyata

Klestyata sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Permsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 179 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Maz

Maz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 873 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qarah Chay (Pak Khorasan)

Qarah Chay sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Maneh Koān Atrak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 179 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 43 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tameshkol

Tameshkol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Nashta Koān Tameshkol Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 610 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Shariat Kola

Shariat Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Lalehabad Koān Karipey Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 723 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jafarabad (Golestan)

Jafarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 686 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qaleh-ye Khvajeh

Qaleh-ye Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.408 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Novin

Novin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Uraman Koān Shalyar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 727 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ezzat

Ezzat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong-iong Koān Kalej Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 729 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abanar (Ilam)

Abanar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Abdanan Kūn Kalat Koān Abanar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.064 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rashi (Iran)

Rashi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Rahmatabad kap Blukat Koān Dasht-e Veyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 610 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh Now-e Ali Khan

Deh Now-e Ali Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Jahanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 940 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

Alaqeh

Alaqeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Jolgeh Rokh Koān Bala Rokh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 608 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 179 hō͘ jîn-ke.

                                               

La Vall de Gallinera

                                               

Salares

                                               

Fuentelcésped

                                               

Villarreal de Huerva

                                               

Courboin

                                               

Jagny-sous-Bois

Tī Jagny-sous-Bois ê sì-ûi ū Lassy, Bellefontaine, Châtenay-en-France, Épinay-Champlâtreux, Mareil-en-France, kap Le Plessis-Luzarches téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

De Soto (Kansas)

                                               

Crizbav

                                               

Moral de la Reina

                                               

Vega de Tirados

                                               

Kalnėnai (Telšiai)

Kalnėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Gadūnava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 180 ê lâng tòa.

                                               

Akmeniškės

Akmeniškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Marijampolis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 180 ê lâng tòa.

                                               

Duokiškis

Duokiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Kamaji Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 180 ê lâng tòa.

                                               

Voveriai

Voveriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Kiduliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 180 ê lâng tòa.

                                               

Santa Clara de Avedillo

                                               

Castrillo de la Valduerna

                                               

Balceriškės

Balceriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Elektrėnai Chū-tī-thé Vievis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 180 ê lâng tòa.

                                               

Sesa

                                               

Congosto de Valdavia

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Fresno del Río, Respenda de la Peña, Castrejón de la Peña, Olmos de Ojeda, La Puebla de Valdavia, Buenavista de Valdavia, Tabanera de Valdavia, Ayuela.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →