ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84                                               

Molla Sarab

Molla Sarab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Tiong-iong Koān Gavdul-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 912 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 195 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ani-ye Olya

Ani-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.164 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 195 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nematollah

Nematollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufian Koān Mishu-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 771 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 195 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hontoba

                                               

Canville-les-Deux-Églises

Tī Canville-les-Deux-Églises ê sì-ûi ū Autigny, Bénesville, Bourville, Brametot, Bretteville-Saint-Laurent, Gonzeville, kap Héberville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Chivres

                                               

La Forêt-de-Tessé

                                               

Bergues-sur-Sambre

                                               

Port St. Lucie (Florida)

                                               

Saint-Clair-de-la-Tour

Tī Saint-Clair-de-la-Tour ê sì-ûi ū La Tour-du-Pin, La Bâtie-Montgascon, La Chapelle-de-la-Tour, kap Saint-Didier-de-la-Tour téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

École-Valentin

                                               

El Sahugo

                                               

Nausėdai

Nausėdai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Skuodas Koān Ylakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 196 ê lâng tòa.

                                               

Albalatillo

                                               

Bercianos del Real Camino

                                               

Valdemanco del Esteras

                                               

Villamayor de los Montes

                                               

Yangi-Yul

Yangi-Yul sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Zianchurinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 196 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Mohammad Kandi (Sai Azerbaijan)

Mohammad Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Darrehsi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 196 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 45 hō͘ jîn-ke.

                                               

Darreh-ye Talkh

Darreh-ye Talkh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Seydun Koān Seydun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 196 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38 hō͘ jîn-ke.

                                               

Varkaneh

Varkaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Alvandkuh-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 848 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 196 hō͘ jîn-ke.

                                               

Peysara (Talesh)

Peysara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Tiong-iong Koān Saheli-ye Jokandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 931 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 196 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nesar Direh

Nesar Direh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Gilan-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān Direh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 913 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 196 hō͘ jîn-ke.

                                               

Martín Miguel

                                               

Fuentelencina

                                               

Poinçon-lès-Larrey

                                               

Budriai (Skuodas)

Budriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Skuodas Koān Skuodas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

                                               

Aubigny-en-Plaine

Tī Aubigny-en-Plaine ê sì-ûi ū Bessey-lès-Cîteaux, Magny-lès-Aubigny, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, kap Brazey-en-Plaine téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Le Catelet

                                               

Cogealac

                                               

Valdemorales

                                               

Kuhsar-e Bala

Kuhsar-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Dehaj Koān Dehaj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 197 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 28 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nameh Shir

Nameh Shir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Baneh Kūn Namshir Koān Nameh Shir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 197 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30 hō͘ jîn-ke.

                                               

Jangal (Qasr-e Qand)

Jangal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Qasr-e Qand Kūn Tiong-iong Koān Holunchekan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 197 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 32 hō͘ jîn-ke.

                                               

Rud Moshk

Rud Moshk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Rud Ab Koān Rud Ab-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 197 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 45 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qalat (Bahmai)

Qalat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Bahmai Kūn Tiong-iong Koān Bahmai-ye Garmsiri-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 197 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 39 hō͘ jîn-ke.

                                               

Qezel Dagh

Qezel Dagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 197 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 43 hō͘ jîn-ke.

                                               

Hesarcheh

Hesarcheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Raz kap Jargalan Koān Jargalan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 831 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Esmail Kandi (Ardabil)

Esmail Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Tazeh Kand Koān Mahmudabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 926 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kangareh (Qorveh)

Kangareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān Panjeh Ali-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 829 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Vareh Zard

Vareh Zard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Malavi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 852 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Zargar (Ardabil)

Zargar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān Gowg Tappeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 926 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 197 hō͘ jîn-ke.

                                               

Le Hérie-la-Viéville

Tī Le Hérie-la-Viéville ê sì-ûi ū Landifay-et-Bertaignemont, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Puisieux-et-Clanlieu, Sains-Richaumont, kap Housset téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Vidgiriai (Šakiai)

Vidgiriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Bugeniai

Bugeniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Mažeikiai Koān Mažeikiai Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 426 ê lâng tòa.

                                               

Menucourt

                                               

Volmerange-lès-Boulay

                                               

Saint-Germain-du-Puy

                                               

Trébeurden

                                               

Casas de Don Antonio

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →