ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85                                               

Villel de Mesa

                                               

Monterde

                                               

Villalba de Guardo

                                               

Polushkino

Polushkino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Beryozovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 198 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Muradymovo

Muradymovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 198 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Qarah Malek

Qarah Malek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Azna Kūn Japelaq Koān Japelaq-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 198 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kalaleh-ye Olya

Kalaleh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Khoda Afarin Kūn Minjavan Koān Minjavan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 198 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 43 hō͘ jîn-ke.

                                               

Dasht-e Ban

Dasht-e Ban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 198 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40 hō͘ jîn-ke.

                                               

Valiabad (Razavi Khorasan)

Valiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Salami Koān Bala Khaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 914 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 198 hō͘ jîn-ke.

                                               

Marakan

Marakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Ivughli Koān Ivughli Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 854 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 198 hō͘ jîn-ke.

                                               

Abbasabad (Zarand)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Tiong-iong Koān Vahdat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 884 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 198 hō͘ jîn-ke.

                                               

Nanaj

Nanaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Jowkar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 778 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 198 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bahu Kalat

Bahu Kalat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Dashtiari Koān Bahu Kalat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.016 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 198 hō͘ jîn-ke.

                                               

Adaghan

Adaghan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Tiong-iong Koān Chaybasar-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.043 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 198 hō͘ jîn-ke.

                                               

Pino del Oro

                                               

Herceghalom

                                               

Vic-sous-Thil

Tī Vic-sous-Thil ê sì-ûi ū Précy-sous-Thil, La Motte-Ternant, Aisy-sous-Thil, Fontangy, Juillenay, Montlay-en-Auxois, kap Nan-sous-Thil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Sainte-Marie-en-Chanois

Tī Sainte-Marie-en-Chanois ê sì-ûi ū Saint-Bresson, Amage, Amont-et-Effreney, Les Fessey, La Proiselière-et-Langle, kap La Voivre téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Virieu-le-Petit

                                               

Kiemėnai (Panevėžys)

Kiemėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Naujamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Saint-Romain-de-Surieu

                                               

Saint-Denis-de-Mailloc

Tī Saint-Denis-de-Mailloc ê sì-ûi ū Courtonne-la-Meurdrac, Courtonne-les-Deux-Églises, Le Mesnil-Guillaume, Saint-Julien-de-Mailloc, kap Saint-Martin-de-Mailloc téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

La Neuve-Lyre

                                               

Topolog

                                               

Viñas

                                               

Ašminta

Ašminta sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Prienai Koān Pakuonis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 199 ê lâng tòa.

                                               

Medikoniai

Medikoniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Pakruojis Koān Rosalim Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 199 ê lâng tòa.

                                               

Fresno de Sayago

                                               

Jomabazar (Chabahar)

Jomabazar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 199 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 29 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gusevka

Gusevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Salavatsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 199 ê lâng tòa. Chit-ê só͘-chāi ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

                                               

Sar Qaleh (Mahru)

Sar Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Mahru Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 199 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 31 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chopul

Chopul sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Sardar-e Jangal Koān Sardar-e Jangal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 199 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 50 hō͘ jîn-ke.

                                               

Soleymanabad (Kerman)

Soleymanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Tiong-iong Koān Mohammadabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 848 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Gowharan (Hormozgan)

Gowharan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gowharan Koān Byaban Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.170 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ebrahimabad (Divandarreh)

Ebrahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Divandarreh Kūn Tiong-iong Koān Chehel Cheshmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.024 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Chelvan

Chelvan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Saman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 718 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Polan (Iran)

Polan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Polan Koān Polan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.002 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Anzar

Anzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Tarom Kūn Chavarzaq Koān Ijrud-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 785 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Ughli

Ughli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān Aji Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 738 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Aski Mahalleh (Amol)

Aski Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Harazpey-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 770 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Kord-e Sofla

Kord-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Tiran kap Karvan Kūn Karvan Koān Karvan-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 784 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 199 hō͘ jîn-ke.

                                               

Frohen-sur-Authie

Tī Frohen-sur-Authie ê sì-ûi ū Bonnières, Villers-lHôpital, Beauvoir-Wavans, Béalcourt, Le Meillard, Mézerolles, kap Remaisnil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Villebichot

Tī Villebichot ê sì-ûi ū Épernay-sous-Gevrey, Boncourt-le-Bois, Flagey-Echézeaux, Gerland, Saint-Bernard, kap Saint-Nicolas-lès-Cîteaux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Antaniškės (Zarasai)

Antaniškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Zarasai Koān Zarasai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

                                               

Soissons-sur-Nacey

                                               

Semur-en-Auxois

Tī Semur-en-Auxois ê sì-ûi ū Lantilly, Courcelles-lès-Semur, Flée, Millery, Pont-et-Massène, Vic-de-Chassenay, kap Villars-et-Villenotte téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                               

Saint-Denis-lès-Bourg

                                               

Puiseux-en-France

                                               

Torremocha del Campo

                                               

Kirdeikiai

Kirdeikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Saldutiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 200 ê lâng tòa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →