Back

ⓘ Siā-hōe-chú-gī sī chi̍t-khóan siā-hoē-keng-chòe-ha̍k su-sióng, chú-tiuⁿ châi-sán ê hun-phòe kap ki-hōe èng-kai iû kûn-thé lâi kiōng-tông khòng-chè. ..                                               

1947 nî Bí-kok

3 goe̍h 22 ji̍t: James Patterson, Bí-kok chok-ka. 4 goe̍h 12 ji̍t: David Letterman, tiān-sī chú-chhî-jîn. 3 goe̍h 12 ji̍t: Mitt Romney, chèng-tī-chiá. Massachusetts chiu-tiúⁿ. 7 goe̍h 30 ji̍t: Arnold Schwarzenegger, Bí-kok ián-oân. California Chiu-tiúⁿ. 5 goe̍h 22 ji̍t: Lily E. Kay. 2000 nî kòe-sin. 4 goe̍h 24 ji̍t: Roger Kornberg, Bí-kok seng-hòa-ha̍k-ka. 2 goe̍h 4 ji̍t: Dan Quayle, chèng-tī-chiá. Bí-kok Hù-chóng-thóng. 4 goe̍h 18 ji̍t: James Woods, ián-oân. 10 goe̍h 26 ji̍t: Hillary Rodham Clinton, Bí-kok chèng-tī-chiá. Bí-kok Chham-gī-oân. 8 goe̍h 8 ji̍t: Jon Katz, Bí-kok kì-chiá. 7 goe ...

                                               

Tong-iōng Hàn-jī

Tong-iōng hàn-jī sī Ji̍t-pún tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn tâu-hâng liáu-āu, tī Tông-bêng-kok ê chiàm-niá hā, tī 1946 nî 11 goe̍h 16 iû Ji̍t-pún lōe-koh hoat-pò͘ ê Tong-iōng Hàn-jī-pió lāi só͘ kong-pò͘ ê hàn-jī, lóng-chóng 1850 jī. Kóng-gī lâi kóng, iáu pau-hâm tio̍h Tong-iōng Hàn-jī-pió, Tong-iōng Hàn-jī Pia̍t-pió, Tong-iōng Hàn-jī Im-hùn-pió, Tong-iōng Hàn-jī Jī-thé-pió, Tong-iōng Hàn-jī Kái-tēng Im-hùn-pió téng-téng chham hàn-jī chèng-chhek siong-koan ê hoat-lēng. Tong-iōng hàn-jī lo̍h-bóe khì hō͘ siông-iōng hàn-jī chhú-tāi.

                                               

Pek-hoa-chê-hòng, pek-ka-cheng-bêng

Pek-hoa-chê-hòng, pek-ka-cheng-bêng sī 1956 nî Tiong-kok chèng-hú thui-chhut ê chi̍t hāng chèng-chhek, sī "tùi gē-su̍t kang-chok chú-tiuⁿ pek-hoa-chê-hòng, tùi ha̍k-su̍t kang-chok chú-tiuⁿ pek-ka-cheng-bêng", che sī jîn-bîn lāi-pō͘ ê chū-iû tī bûn-gē kang-chok kap kho-ha̍k kang-chok léng-he̍k ê piáu-hiān, bo̍k-te̍k sī ūi-tio̍h beh hoat-tián kap hoân-êng siā-hōe-chú-gī Tiong-kok ê kho-ha̍k, bûn-hòa kap gē-su̍t sū-gia̍p; it-poaⁿ iā kán-chheng Siang-pek hong-chiam. Siang-pek hong-chiam ê thê-chhut, hoán-èng chhut tong-sî Tiong-kok kok-lāi tùi hoân-êng bûn-hòa gē-su̍t kap hoat-tián kho-ha̍k ki ...

                                               

Chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ

Chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ sī chi̍t chióng tiān-iáⁿ thê-châi. Chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ sî-siông sū-su̍t chú-kak in-ūi bó͘-chióng ki-hōe lâi tit-tio̍h chhiau-lêng-le̍k, pēng khai-sí pó-hō͘ siā-hōe tāi-chiòng ê hô-pêng; m̄-koh chhiau-kip êng-hiông jú-lâi-jú to-goân, chit-khoán tēng-gī m̄-sī ûi-it. Chhiau-kip eng-hiông it-poaⁿ lóng ū chi̍t ê chhiau-kip hoán-phài lâi chò tùi-thâu. Chit lūi thong-siông pau-hâm tōng-chok, kî-hoàn ia̍h kho-hoàn téng goân-sò͘. Chhī-bǐn siōng khah ū-miâ ê chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ ê kái-pian tùi-siòng ū DC Comics, Marvel Comics kap Dark Horse Comics téng.

                                               

Só͘-iú-khoân

Só͘-iú-khoân sī chí tī bîn-hoat siōng, khoân-lī-jîn tùi piau-tek-bu̍t ē-tàng ti̍t-chiap choân-bīn pâi-thaⁿ-sèng chi-phòe te̍k-tēng-bu̍t ê bu̍t-khoân. Só͘-ūi ê "choân-bīn chi-phòe", ì-sù sī chi-phòe hoān-ûi ê choân-bīn-sèng kap chi-phòe sî-kan ê bû-hān-sèng, hû-ha̍p chit-ê te̍k-teng ê bu̍t-khoân chí-ū só͘-iú-khoân. In-chhú, oân-choân bu̍t-khoân hām só͘-iú-khoân tī lōe-hâm siōng sī it-tì--ê. Oân-choân bu̍t-khoân kap hān-chè bu̍t-khoân sī sio tùi-li̍p ê kài-liām. Tī it-poaⁿ ì-gī siōng, só͘-iú-khoân mā chí lâng tùi gōa-kài chū-jiân ê chi-phòe ia̍h chi-phòe hêng-thài. Āu-chiá sī hâm-gī siōng ê ...

                                               

Hô-lân léng Formosa ê kàu-io̍k

1627 nî, Hô-lân ê bo̍k-su George Candidius kòe Formosa, tī Sinkan thoân-kàu; 1629 nî ê sî, koh kòe chi̍t ūi Robertus Junius bo̍k-su. 1633 nî ê sî, Formosa tiúⁿ-koaⁿ Hans Putmans hiòng Batavia ê chóng-tok pò-kò, í-keng thê khí liāu tī Formosa pôe-ióng chāi-tē thoân-kàu-su ê siūⁿ-hoat.

                                               

Evo Morales

Juan Evo Morales Aima, Bolivia chó-phài chèng-tī jîn-bu̍t, coca chèng-choh ūn-tōng ê thâu-lâng, tī 2005 nî ê chóng-thóng soán-kí tōa-iâⁿ tùi-chhiú, chiâⁿ-chò hit-kok thâu-1-ê goân-chū-bîn chóng-thóng. I sī cocalero ūn-tōng kap Ǹg Siā-hōe-chú-gī Ūn-tōng Movimiento al Socialismo, MAS ê thâu-lâng. Cocalero sī chèng coca ê choh-sit-lâng cho -ha̍p ê liân-bêng; in hoán-tùi Bí-kok bia̍t coca ê chèng-chhek.

                                     

ⓘ Siā-hōe-chú-gī

Siā-hōe-chú-gī sī chi̍t-khóan siā-hoē-keng-chòe-ha̍k su-sióng, chú-tiuⁿ châi-sán ê hun-phòe kap ki-hōe èng-kai iû kûn-thé lâi kiōng-tông khòng-chè.

                                               

Chèng-tī kong-phó͘

Chèng-tī kong-phó͘ sī the̍h-lâi chhek-liông kò-jîn chèng-tī li̍p-tiûⁿ kheng-hiòng kap ì-sek hêng-thài ê kang-khū. Tāi-to-sò͘ ê chèng-tī kong-phó͘ lóng pau-hâm chó-phài kap iū-phài nn̄g tōa phài.

Si̍p Kīn-pêng Su-sióng
                                               

Si̍p Kīn-pêng Su-sióng

Si̍p Kīn-pêng Sin Sî-tāi Tiong-kok Te̍k-sek Siā-hōe-chú-gī Su-sióng, it-poaⁿ kán-chheng Si̍p Kīn-pêng Su-sióng ia̍h Si̍p Su-sióng, sī Si̍p Kīn-pêng tī 2017 nî 10 goe̍h 18 hō Tiong-kiōng 19 Tāi pò-kò tiong thê-chhut ê Má-khek-su-chú-gī Tiong-kok-hòa sin sêng-kó, hông kui-tēng chò Tiong-kok Kiōng-sán Tóng pit-su tn̂g-kî kian-chhî ê chí-tō su-sióng.

                                               

Chū-iû ì-chì

Chū-iû ì-chì sī tī ē-tàng soán-te̍k kok-chióng hong-àn sî só͘ chò-chhut ê hêng-tōng ia̍h koat-tēng. Che sī chi̍t ê ho̍k-cha̍p ê tiat-ha̍k chú-tê, tiat-ha̍k-kài ê tēng-gī pēng bô thóng-it.

Kang Tóng (Hô-lân)
                                               

Kang Tóng (Hô-lân)

Kang Tóng, kán-chheng PvdA, sī Hô-lân chi̍t ê Tiong-kan phian chó ê chèng-tóng. I sī Siā-hōe Tóng Kok-chè ê sêng-gôan.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →