Back

ⓘ Bûn-hòa sī chí lâng ê oa̍h-tōng. Bô sio-siâng ê tēng-gī hoán-èng bô kāng-khoán ê hun-sek bô -sek Nā chiàu UNESCO ê tēng-gī, bûn-hòa sī: tī siā-hōe iā chi̍t-ê si ..                                               

Hok-kiàn bûn-hòa

Hok-kiàn ū Hok-chiu, Choân-chiu, Chiang-chiu, kap Teng-chiu téng 4 ê Kok-ka Le̍k-sú Bûn-hòa Miâ-siâⁿ, sè-kài bûn-hòa, kap chū-jiân siang-têng ûi-sán Bú-î-soaⁿ í-ki̍p sè-kài bûn-hòa ûi-sán thó͘-lâu téng. In-ūi soaⁿ-niá chó͘-keh, Hok-kiàn ê bûn-hòa, te̍k-pia̍t sī gí-giân, hui-siông to-iūⁿ-hòa. Tī Hok-kiàn ê gí-giân tiong, Bân-lâm-gí ê thong-hêng hoān-ûi siāng-kài tōa, Bân-tang-gí pâi tē-jī. Chit nn̄g chióng gí-giân hun-pia̍t tāi-piáu Hok-kiàn kéng-lāi nn̄g ê siāng tōa ê cho̍k-kûn bûn-hòa Bân-lâm bûn-hòa kap Bân-tang bûn-hòa. Lâi-chū bô-kāng gí-giân-khu ê lâng tiāⁿ-tiāⁿ su-iàu thàu-kòe tiong- ...

                                               

1962 nî bûn-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1962 nî bûn-ha̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap bûn-ha̍k siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ, chok-phín kap jîn-bu̍t.

Bûn-hòa
                                     

ⓘ Bûn-hòa

Bûn-hòa sī chí lâng ê oa̍h-tōng. Bô sio-siâng ê tēng-gī hoán-èng bô kāng-khoán ê hun-sek bô -sek Nā chiàu UNESCO ê tēng-gī, bûn-hòa sī: "tī siā-hōe iā chi̍t-ê siā-hōe kûn-thé lāi-bīn ê chi̍t thò cheng-sîn, bu̍t-chit, tì-lêng, kap kám-chêng ê sèng-chit", kok pau-koat ka-thiam gē-su̍t kap bûn-ha̍k, seng-goa̍h hong-sek, chò-hóe seng-oa̍h ê hong-hoat, kè-ta̍t hē-thóng, thoân-thóng kap sìn-gióng.

                                     

1. Gí-goân kap iōng-gí

Bûn-hòa chit jī tī Kó͘ Hàn-bûn ū sio-tùi-sû, ì-sù sī "bú", "bú-le̍k" ê tiān-tò-péng. Āu--lâi Ji̍t-pún-oē kā chioh lâi piáu-sī kīn-tāi Se-hng kultura Eng-gí: culture ê ì-sù. Chit ê sin ì-hân hām koè-khì ê "bûn-bú" tùi-pí bô ti̍t-chiap ê koan-hē. Liōng-kî-iok lâi kóng, bûn-hòa ē-sái chí lâng ê oa̍h-tōng. Bô sio-siâng ê tēng-gī hoán-èng bô kāng-khoán ê hun-sek bô͘-sek.

Thong-sio̍k ê iōng-hoat tiāⁿ-tiāⁿ kā bûn-hòa chún-chò 1-khoán phêng-lūn sia-hoē, lâng-chéng, kai-chân, thoân-thé koân-kē ê kang-khū. Khó-pí kóng, ū-ê siā-hoē kho -á jīn-ûi siau-hùi Europa Kó͘-tián Im-ga̍k sī ko-sióng ê bûn-hòa hêng-ûi, pō͘ pin-nn̂g tō bô sǹg sī bûn-hòa. Chóng-sī, nā tī jîn-lūi-ha̍k siōng, lâng ê ta̍k khoán hêng-tōng, pí-lūn kho-ha̍k-ka chò gián-kiù ê kòe-têng, he̍k-chiá sī thong-sio̍k jîn-kûn ê phó͘-thong seng-oa̍h, lóng sǹg sī bûn-hòa.

Hàn-jī Bûn-hòa-khoan
                                               

Hàn-jī Bûn-hòa-khoan

Hàn-jī Bûn-hoà-khoan, iā hō-chò Tang A Bûn-hoà-khoan, Jû-ka Bûn-hoà-khoan kap Tiong-hoâ Bûn-hoà-khoan, sī chi̍t ê tī le̍k-sú siōng siū-tio̍h Tiong-hoâ bûn-hoà ia̍h-sī Hàn bûn-hoà kiông-sè éng-hióng ê bûn-hoà-khoan. Tī chit-ê bûn-hoà-khoan lāi ê kok-ka kap tē-khu, tī koè-khì ia̍h-sī chit-má lóng bat kā Hàn-jī kap Hàn-bûn tòng-chò su-bīn-bûn sú-iōng. Chia-ê kok-ka kap tē-khu tī in-ê le̍k-sú siōng, it-poaⁿ mā ū it-tēng thêng-tō͘ siū-tio̍h Tiong-hoâ hoat-hē ê éng-hióng kap chi-pòe.

                                               

1818 nî bûn-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1818 nî bûn-ha̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap bûn-ha̍k siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ, chok-phín kap jîn-bu̍t.

                                               

1937 nî bûn-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1937 nî bûn-ha̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap bûn-ha̍k siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ, chok-phín kap jîn-bu̍t.

                                               

Hoan-á-hn̂g bûn-hòa

Hoan-á-hn̂g bûn-hòa iok chûn-chāi tī 2000 tang chêng kàu 400 tang chêng, sio̍k-î thih-khì sî-tāi, hun-pò͘ tī Tâi-oân tiong-pō͘, pau-hâm Tōa-tō͘-soaⁿ, Pat-kòa-san kap Biâu-le̍k lâm-pō͘ téng tē. I-ê miâ lâi-chū Tâi-tiong-chhī Tāi-kah-khu hia ê Hoan-á-hn̂g ûi-chí.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →