Back

ⓘ E̍k-thé sī bu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû, tī kò͘-tēng ê u ..                                               

Tâi-pak Sè-kài Bō͘-e̍k Tiong-sim

Tâi-pak Sè-kài Bō͘-e̍k Tiong-sim, kán-chheng Tâi-pak Sè-bō͘, sī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī kè-ōe-khu ê chi̍t chō to-kong-lêng ê kang-siang ho̍k-bū tián-ián siat-si. I siat-li̍p ê bo̍k-tek sī ūi-tio̍h beh chham-ú Se-kài Bō͘-e̍k Tiong-sim Hia̍p-hōe thui-tōng sè-kài bō͘-e̍k oa̍h-tāng. Tâi-pak Sè-kài Bō͘-e̍k Tiong-sim bo̍k-chiân iû Tâi-oân Tùi-gōa Bō͘-e̍k Hoat-tián Hia̍p-hōe hū-chek êng-ūn, thê-kiong kok-hāng nńg-ngē-thé siat-si kap ho̍k-bū, hia̍p-chō Tâi-oân gia̍p-chiá kap choân-kiû kok-tē chhiúⁿ-siong hoat-tián sè-kài bō͘-e̍k.

                                               

Im-sok

Im-sok, iū hō-chò siaⁿ-sok, chiū sī siaⁿ-im ê sok-tō͘, tēng-gī chò tan-ūi sî-kan lāi chín-tōng pho thoân-tē ê kī-lī. Im-sok hām thoân-tē kài-chit ê châi-chit chōng-hóng, chhin-chhiūⁿ bi̍t-tō͘, un-tō͘ kap ap-le̍k téng-téng, ū choa̍t-tùi ê koan-hē; tian-tó hām hoat-siaⁿ pho-goân pún-sin ê sok-tō͘ bô-koan. Nā-sī hoat-siaⁿ kap thiaⁿ-siaⁿ ê lâng chi-kan ū siong-tùi ūn-tōng ê koan-hē, chiū ē hêng-sêng Doppler hāu-èng. Ùi chit-ê koan-tiám chhut-hoat, lán ē-tàng chai-iáⁿ, chhiau-im-sok sî ê chē-chē bu̍t-lí hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ chhiong-kek-pho kap im-po̍k, kî-si̍t hām siaⁿ-im bô-koan, sī hām ap ...

                                               

Enceladus (oē-chheⁿ)

Enceladus, Thó͘-chheⁿ tē 6 toā lia̍p ê oē-chheⁿ, William Herschel tī 1789 nî hoat-kiàn ê. Sui-bóng sè lia̍p, khiok-sī piáu-bīn ū bô siâng khoán ê piáu-hiān, ū í-chá lòng toā khang ê cheng-khut, mā ū kīn-lâi siū tē-pang tín-tāng lâi chō-chiâⁿ ê sin tē-hêng. Enceladus ê lâm-ke̍k ē phùn gá-suh, piáu-bīn pí-kàu iū-koh siàu-liân-khoán, mā ū sio-khì ùi loē-pō͘ pàng chhut-lâi, tì-tio̍h bo̍k-chêng jīn-ûi sī tē-chit ū teh oa̍h-tāng ê thian-bûn-thé. Tī goā thài-iông-hē kan-taⁿ ū kî-thaⁿ 2 ê thian-bûn-thé oân-ná ū koan-chhat tio̍h po̍k-hoat oa̍h-tāng. Kin-kù hun-sek, phùn--chhut-lâi ê gá-suh sī tùi p ...

                                               

Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi

Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi, Tiong-kok kok-ka tiān-sī-tâi, 1958 nî 5 goeh 1 hō chhì pò chiat-bo̍k, kāng-nî 9 ge̍h 2 hō chèng-sek khai-thong. Tiān-sī-tâi tú sêng-li̍p ê sî, miâ hō -chò Pak-kiaⁿ Tiān-sī-tâi, chêng 1978 nî 5 ge̍h 1 hō, kóe miâ Tiong-iong Tiān-sī-tâi, Eng-bûn kán-chheng sī CCTV, kàu-taⁿ í-keng hoat-tián chiâⁿ-chòe chi̍p-ha̍p tiān-sī, tiān-iáⁿ, khá-thong chè-chok, bāng-lō, pò-chóa, sò -ūi tiān-sī téng kok-chióng múi-thé kong-lêng chāi-lāi ê tōa-hêng sin-bûn gû-lio̍k ki-kò, hêng-sêng mûi-thé soan-thôan, kóng-kó keng-êng kah sán-gia̍p thok-tián chit-khóan to-gôan-hòa keng-en ...

E̍k-thé
                                     

ⓘ E̍k-thé

E̍k-thé sī bu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû, tī kò͘-tēng ê un-tō͘ kap ap-le̍k lāi-bīn ū kò͘-tēng ê thé-chek.

Phang-chúi
                                               

Phang-chúi

Phang-chúi sī chi̍t chióng hūn-ha̍p cheng-iû, kò͘-tēng-che kap chiú-cheng ê e̍k-thé. sú-iōng phang-chúi, ē-sái hō͘ jîn-thé ia̍h-sī kî-thaⁿ mi̍h-kiāⁿ ū kú-tn̂g koh bê-lâng ê khì-bī.

                                               

Tâi-oân Sè-tāi Kàu-io̍k Ki-kim-hōe

Tâi-oân Sè-tāi Kàu-io̍k Ki-kim-hōe, kán-chheng Tâi-oân Sè-tāi Tì-khò͘, sī Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng ê Chhòa Eng-bûn ê tek-hē phài-hē. Ka-ji̍p tì-khò͘ ê Bîn-chìn-tóng li̍p-úi pau-koat Tân Bêng-bûn, So͘ Chìn-chheng, Ông Tēng-ú, Tân Kî-māi, Iûⁿ Iāu, Lâu Chāu-hô, Chhòa E̍k-û, Lô Tì-chèng, Si Gī-hong, Kang Éng-chhiong téng 10 se̍k, chiâⁿ-chò Bîn-chìn-tóng tī Li̍p-hoat-īⁿ ê tē-jī tōa būn-chèng thoân-thé, pí Sin-tiâu-liû-hē ê Tâi-oân Sin Siā-hōe Tì-khò͘ sè.

Chhun-chhiu Chó--sī Toān
                                               

Chhun-chhiu Chó--sī Toān

Chhun-chhiu Chó--sī Toān he̍k-chiá Chó-toān, goân-pún hō-chò Chó--sī Chhun-chhiu, sī Chó Khu-bêng ūi Chhun-chhiu chò chù-kái ê chi̍t pún le̍k-sú-chheh. Chó--sī Toān hām lēng-gōa ê Kong-iông Toān iáu-ū Kok-liông Toān tàu-tīn hō-chò Chhun-chhiu Sam-toān.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →