Back

ⓘ Sí-bông. Sí, ia̍h sī kóng sí-bông, sī Sèⁿ-miā-thé sit-khì chi-chhî i sèⁿ-miā ūn-choán ê seng-bu̍t kong-lêng. Chō-sêng sí-bông ê goân-in ū lāu-hoà, phòa-pēⁿ iah ..                                               

Lâm Bêng

Lâm Bêng sī tī Bêng-tiâu bia̍t-bông liáu-āu, i-ê hông-cho̍k kap koaⁿ-oân tī Tiong-kok lâm-hong kiàn-li̍p ê kúi-nā ê chèng-koân ê thóng-chheng, lóng-chóng keng-kòe 18 tang. Lâm Bêng ê chú-iàu sè-le̍k ū 4 ê, hun-pia̍t sī Hok-ông Chu Iû-siòng, Ló͘-ông Chu Í-hái, Tn̂g-ông Chu U̍t-kiān hām Chu U̍t-oa̍t kap Kùi-ông Chu Iû-lông téng. 1644 nî, Bêng-tiâu ê siú-to͘ Pak-kiaⁿ pī Lí Chū-sêng kong-hām, Lâm Bêng tāi-sîn ì-tô͘ ióng-hō͘ hông-cho̍k pak-hoa̍t. Keng-kòe chē-pái thó-lūn liáu-āu, iû Hōng-iông Chóng-tok Má Sū-eng kap Kang-pak Sù-tìn Ko Kia̍t, N̂g Tek-kong, Lâu Te̍k-chheng kap Lâu Liông-chò ióng- ...

                                               

Chi̍t Ki Mûi

Tsi̍t Ki Muî sī Hân-kok SBS tsū 2008/5/21 khai-sí hòng-sàng ê Suí-bo̍k mini liân-sio̍k-kio̍k, tsîng-āu lóng-tsóng 20 tsi̍p, ta̍k tsi̍p 60 hun-tsing. Tsi̍t Ki Muî iû Lí Tsún-ki kah Hân Hàu-tsiu tsú-ián.

                                               

Pô Siū-keng

Pô Siū-keng, hō Hái-hûn, sī Tiong-kok Sòng-tiâu bo̍at-kî kàu Gôan-tiâu chho͘-kî ê Bân-lâm Chôan-chiu seng-lí-lâng, kun-jîn kah chèng-tī-ka. I sī Sunni phài ê Muslim, mā sī tē-it ūi chhut-jīm Gôan-tiâu koaⁿ-ôan ê Sek-ba̍k-lâng. Pô Siū-keng ka-cho̍k ê chó͘-sian tùi Arabia poaⁿ-sóa lâi-kàu Chôan-chiu tēng-ki, tī hái-káng keng-êng hái-ūn bō͘-e̍k. In ê ka-cho̍k chiām-chiām ián-piàn-sêng chāi-tē chin ū bêng-bōng ê léng-tō-chiá. Hit-tong-sî ê Sòng-tiâu chèng-hú ūi-tio̍h beh khòng-chè in tau ê sè-le̍k, khip-siu Pô Siū-keng lâi tam-jīm Hok-kiàn chúi-kun ê su-lēng-koaⁿ. 1276 nî, Lâm Sòng bo̍at-kî tō ...

Sí-bông
                                     

ⓘ Sí-bông

Sí, ia̍h sī kóng sí-bông, sī Sèⁿ-miā-thé sit-khì chi-chhî i sèⁿ-miā ūn-choán ê seng-bu̍t kong-lêng. Chō-sêng sí-bông ê goân-in ū lāu-hoà, phòa-pēⁿ iah siū-siong, hông thâi--sí he̍k-chiá sī chū-sat, kiam iau--sí téng-téng.

Sí-bông it-poaⁿ sī lâng bô-ài ê tāi-chì, bīn-tùi ka-tī ia̍h pa̍t-lâng sí-bông sî-chūn lâng tiāⁿ hoán-èng kiaⁿ-hiâⁿ, khó-liân kap thòng-khó͘ téng khoán kám-chêng. Kok chióng bûn-hòa tùi kó͘-chá sî to̍h tùi sí-bông kap sèⁿ-miā tī sí-bông liáu-āu ê būn-tê ū chin chē siūⁿ-hoat.

Giân-gí tang-tiong tùi sí-bông ū chin chē khoán bô-kâng piáu-tat iōng-gí, nā tī Tâi-oân-ōe, kòe-sin kap kòe-óng sǹg khah phó͘-thong ê kóng-hoat.

                                               

Hù-chóng-thóng

Hù-chóng-thóng tī chóng-thóng-chè kok-ka sī "pī-ūi goân-siú", tī chò-ûi kok-ka goân-siú ê chóng-thóng tī jīm-kî tiong sí-bông, hoān-chōe pī kái-tû chit-bū ê sî, tāi-thè hêng-sú chit-khoân.

2017 nî Las Vegas Strip chhèng-kek
                                               

2017 nî Las Vegas Strip chhèng-kek

2017 nî Las Vegas Strip chhèng-kek sī chi̍t kiāⁿ hoat-seng tī 10 goe̍h 1 ji̍t àm-sî, ūi-tī Bí-kok Nevada-chiu Las Vegas chi̍t ê im-ga̍k-cheh ê tōa kui-bô͘ chhèng-kek. Chō-sêng chì-chió 58 sí-bông kap 515 tio̍h-siong, che sī Bí-kok le̍k-sú siōng giâm-tiōng ê chhèng-kek àn-kiāⁿ.

                                               

Chiau-hián Sè-chú

Chiau-hián Sè-chú sī Tiâu-sián ông-tiâu tē-16 tāi kok-ông Jîn-chó͘ ê goân-chú; Hàu-chong ê a-hiaⁿ. I-ê chhin-siⁿ lāu-bú sī Jîn-lia̍t Ông-hiō. Pún-miâ Lí Ong. 1625 nî, i chheh-hong chiâⁿ-chòe ông-sè-chú. 1627 nî, pho̍k-hoat Teng-báu Ô͘-loān, Chiau-hián hām Bián-hoâi Pîn tī Thài-pêng-koán kiat-hun. 1637 nî, chiân-óng Chheng-kok chòe hu-ló͘. 1645 nî, tńg-khì Tiâu-sián; 4 goe̍h 26 ji̍t tī Chhiong-khèng-kiong sí-bông, tâi tī Chhiong-khèng-oân.

Pek-chè
                                               

Pek-chè

5 sè-kí, Ko-kù-lê hiòng lâm ji̍p-chhim Pek-chè; 475 nî, Ko-kù-lê kong-kek Uì-lé-siâⁿ. 475 nî chì 538 nî ê kî-kan, Pek-chè chhian-to͘ Hîm-chin. Hîm-chin tī soaⁿ-khu, sī hông-gū Ko-kù-lê kun-tūi chìn-kong chin hó ê só͘-chāi; m̄-koh án-ne, Pek-chè kap gōa-kháu tiō khah bô kau-liû. Lēng-gōa, in-ūi Hîm-chin khah oá Sin-lô, in-chhú nn̄g kok kiat-bêng, kiōng-tông tùi-khòng pak-hong ê Ko-kù-lê.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →