Back

ⓘ Sin-káng bûn-su chí hiān-chāi Tâi-oân Tâi-lâm hit tah ê pêⁿ-po͘-cho̍k siā-kûn só͘ lâu--lo̍h-lâi ê thó͘-tē sòe--lâng, bé-bē, chioh-chîⁿ chit hong-bīn ê khè-iok b ..Sin-káng bûn-su
                                     

ⓘ Sin-káng bûn-su

Sin-káng bûn-su chí hiān-chāi Tâi-oân Tâi-lâm hit tah ê pêⁿ-po͘-cho̍k siā-kûn só͘ lâu--lo̍h-lâi ê thó͘-tē sòe--lâng, bé-bē, chioh-chîⁿ chit hong-bīn ê khè-iok bûn-su, Hàn-jîn bîn-kan kiò hō-chò hoan-á-khè. Tùi bûn-su só͘ sú-iōng ê gí-giân lâi khoàⁿ, ū kan-na iōng Lô-má-jī phèng-im su-siá ê Pêⁿ-po͘-oē tan-gí bûn-su, oân-á ū Hàn-gí, Pêⁿ-po͘-oē tùi-chiò ê siang-gí bûn-su. Taⁿ iok-lio̍k ū 140-gōa-kiāⁿ ū pó-chûn. Sui-jiân sī gián-kiù Pêⁿ-po͘ bûn-hòa, Tâi-oân chá-chêng le̍k-sú ê tin-kùi châi-liāu, put-jî-kò in-ūi Sin-káng-gí sit-thoân, taⁿ bián-kióng ū châi-tiāu kái-tha̍k ê ha̍k-chiá bô kúi-ê-á.

                                     

1. Le̍k-sú pōe-kéng

Só͘-kóng ê Sin-káng-gí sī teh chí kin-á-ji̍t Tâi-lâm tē-tài ê Siraya-cho̍k goân-chū-bîn in sú-iōng ê oē-gí. Tī Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC thóng-tī Tâi-oân chit toāⁿ sî-kan 1624 nî - 1662 nî, Hô-lân? soan-kàu-su ūi beh thoân-kàu kiam sak chèng-tī sū-bū, m̄-nā chhin-sin ha̍k-si̍p chāi-tē gí-giân, mā lī-iōng Lô-má-jī pian Lâm-tó-gí ê sû-tián, jî-chhiáⁿ iōng Lô-má-jī kà-sī tong-tē ê Pêⁿ-po͘-á o̍h siá ka-kī ê gí-giân.

Tī 1625 hit nî, koán-hat Tâi-oân ê hêng-chèng-koaⁿ Maarten Sonck iau-kiû Hô-lân? bó-kok chhe-phài 2~3 ê ū châi-tiāu tha̍k-keng,kà-sī goân-chū-bîn ê soan-kàu-su lâi Tâi. Thâu-1-phoe phài--lâi ê lâng soah sī bô koân pān sé-lé ê thàm-hóng thoân-tō. Kàu-kah 1627 nî 6-goe̍h chiah ū tē-1-ê chiàⁿ-káng ê kàu-khu bo̍k-su Georgius Candidius Kan-tī-sū, 干治士 kàu Tâi-oân, liáu-āu chiah chèng-sek khai-sí Kē-tē-kok tiàm Tâi-oân ê thoân-kàu sū-gia̍p. Thâu-khí-seng tī Sin-káng-siā chhì pān; in tī 1630 nî kui-tīn piáu-sī goān-ì chiap-siū Ki-tok-kàu sìn-gióng.

1636 nî Hô-lân-lâng tī Sin-káng khui-pān tē-1-keng ha̍k-hāu. Chit keng ha̍k-hāu m̄-nā chiong chong-kàu kàu-io̍k chè-tō͘-hòa, mā ín-ji̍p Se-hng-sek ê tha̍k-siá hùn-liān. Kē-tē-kok kiâⁿ kui-chèng ê Sin-kàu, chú-tiuⁿ iōng tē-hng ê kháu-gí thoân-kàu, só͘-í Sin-káng-gí sī hāu-lāi ê kàu-ha̍k gí-giân. Tû-liáu iōng Latin jī-bó chiong kháu-gí siá--lo̍h-lâi í-gōa, siâng-sî ia̍h pian-chi̍p kàu-gī būn-tap, kî-tó bûn téng-téng chò kàu-châi. Soan-kàu-su Robertus Junius tī 1643 nî ê kàu-io̍k pò-kò kì-chài kóng: Sin-káng ha̍k-hāu í-keng ū 80-ūi ha̍k-seng, kî-tiong ū 24-ê tng teh o̍h siá-jī, tāi-iok ū 8 ê, 10 ê lâng ē-hiáu su-siá chéng-chê ê jī; ah hū-kīn ê Baccaluan 目加留灣 ha̍k-hāu 90 ê ha̍k-seng tang-tiong, oân-á ū 8 ê ē-hiáu siá.

Chit-kóa-á phài-chù tī Tâi-oân ê soan-kàu-su tû-liáu thoân-kàu í-gōa, mā pian-chi̍p kok-chióng ê sû-tián, kàu-gī-su, khó-pí kóng Sin-káng-gí ê Má-thài Hok-im-su, Favorlang sû-lūi, téng-téng, āu--lâi chiâⁿ-chò ha̍k-chiá gián-kiù Goân-chū-bîn-gí ê kin-kì.

Kē-tē-lâng thóng-tī Tâi-oân chiah 38 tang nā-niā, chóng-sī tùi Tâi-oân bûn-hòa ê hoat-tián ū siong-tong ê éng-hióng. Chhin-chhiūⁿ Sin-káng-bûn-su lâi kóng, hiān-chú-sî khoàⁿ-ē-tio̍h siāng boán-kî ê bûn-su, sī tī 1813 nî oân-sêng ê -- lî Kē-tē-lâng lī-khui Tâi-oân 1662 nî to-iā chhiau-kòe 150 tang ah, iû-goân ū lâng chiap-sòa iōng hit thò lô-má-jī lâi chìn-hêng khè-iok bûn-su ê khang-khòe.

                                     

2. Sin-káng-bûn-su ê iû-lâi

1928 nî Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k chèng-sek sêng-li̍p, ē-pêng ū siat Gí-giân-ha̍k Gián-kiù-sek. Tī hia ê ha̍k-chiá Ogawa Naoyosi 小川尚義 bô jōa-kú tō tī Tâi-lâm Sin-káng-siā hit tài chhái-chi̍p kó͘-bûn-su, kau hō͘ Murakami Naojirô 村上直次郎 chéng-lí chhut-pán, chheh-miâ hō-chò Sin-káng-bûn-su: Sinkan Manuscripts 1933. Chit pún chu siu-lio̍k 109 kiāⁿ thó͘-tē khè-iok-su, kî-tiong ū 87 kiāⁿ sī Sin-káng-siā--ê, pau-koah 21 kiāⁿ sī Hàn-Hoan tùi-e̍k. Iū-koh ū Toh-hô͘-siā 卓猴社 3 kiāⁿ, Mattau 麻豆社, Môa-tāu-siā 16 kiāⁿ, Tōa-bú-lâng-siā 大武壟社 1 kiāⁿ, Ē-tām-chúi-siā 下淡水社 1 kiāⁿ, Cattia 茄藤社 1 kiāⁿ. Lūn nî-hūn, siāng chá--ê sī 1683 nî ê 1 kiāⁿ Mattau 麻豆 bûn-su; siāng oàⁿ--ê sī tē-21-hō ê Sin-káng bûn-su 1813 nî.

                                     

3. Kái-tha̍k Sin-káng Bûn-su

Sin-káng-bûn-su ê kái-tho̍k m̄-nā tùi gí-giân-ha̍k ê ha̍k-būn ū pang-chō͘, tùi liáu-kái Pêⁿ-po͘-á cho̍k-kûn, le̍k-sú, siā-hōe iā ū chiâⁿ tōa ê kòng-hiàn. Chóng--sī, sui-jiân kóng Murakami tī 1933 nî tō chiong Sin-káng Bûn-su khan-hêng--chhut-lâi, hit pún chheh chhut-pán liáu-āu, soah chió lâng liâu-lo̍h-khì chò kái-tha̍k ê khang-khòe, it-poaⁿ mā lia̍h-chún bô kái-tha̍k ê hoat-tō͘. Chêng-kàu-taⁿ bat ū Murakami, Ogawa, Ong Ka-im téng-jîn chhì-tha̍k--kòe, kî-tiong Ong Ka-im sǹg bat siāng chē sû-lūi.

Kái-tha̍k Sin-káng-bûn-su ū 2 chióng pān-hoat. Chi̍t-ê sī lī-iōng hiān-chûn ê Sin-káng-oē sû-lūi chi̍p, chhin-chhiūⁿ Vocabulary of the Formosan Language: Compiled from the Utrecht Manuscripts chit hūn chu-liāu lóng-chóng khioh 1070 tiâu sû Murakami ê tù-chok oân-á ū siu, jî-chhiáⁿ kah Eng-bûn soat-bêng. Lēng-gōa 1 hūn chu-liāu sī Chheng-tāi tē-hng-chì Chu-lô-koān-chì 諸羅縣志 tē-8-kńg "Hong-sio̍k-chì, Hoan-sio̍k-khó, Hong-giân" 風俗志‧番俗考‧方言, iok-lio̍k khioh 250 sû. Tē-2-pō͘ sī lī-iōng siang-gí tùi-chiò ê bûn-su kái-tha̍k; sui-bóng bô lóng sī ti̍t-e̍k ê oē-kù, iá-sī tha̍k-ū--tām-po̍h-á.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →