Back

ⓘ Chiam-seng-ha̍k. Chiam-chhiⁿ-ha̍k sī ián-kiù thian-thé piâ-lia̍t kap lâng sèⁿ-miā ê koan-hē ê ha̍k-būn, sī chi̍t khoán sǹg-miā ê hong-sek. Sui-jiân sī thian-bûn ..                                               

Sè-hio̍h chúi-teng-hiang

Sè-hio̍h chúi-teng-hiang kui-sio̍k-tī Liú-hio̍h-chhài-kho, sī chi̍t-nî-seng chúi-seng chháu-pún si̍t-bu̍t. I hun-pò͘ tī pêⁿ-tē kàu kē hái-poa̍t soaⁿ-khu, seng-tióng tī chúi-khut-á, khe-hô, chúi-chhân, chhân-kau, chúi-kau, soaⁿ-kau, téng-téng tâm-sip ê khoân-khéng. Chhap-put-to kui-tang lóng ē khui-hoe.

                                               

Tōa pe̍h-hoe kúi-chiam-chháu

Tōa pe̍h-hoe kúi-chiam-chháu kui-sio̍k-î kiok-kho sī to-nî-seng ê chháu-pún si̍t-bu̍t. I kui-nî-thàu-tang lóng-ē khui-hoe, kah-ì seⁿ tī kui-kang ū ji̍t-thâu pha̍k ê só -chāi. Tī Tâi-oân i hun-pò tī pêⁿ-tē kàu kē hái-poa̍t ê soaⁿ-khu, tī hái-piⁿ mā chiâⁿ chia̍p khòaⁿ--kìⁿ. I seⁿ tī lō -piⁿ, pha-hng-tē, kap chháu-pō -tē.

                                               

Chiáu-lô

Chiáu-lô ia̍h sī kiò sin-niû-hue, chi̍t-nî-seⁿ tîn-pún si̍t-bu̍t. Goân-pún seⁿ-tī jia̍t-tāi Bí-chiu, tī 1911 nî tùi Ji̍t-pún ín-ji̍p-lâi Tâi-oân chai-chèng.

                                               

Bō-á-tún

Bō-á-tún kui-sio̍k-î kím-khoê-kho, iū-koh kiò-chò pho̍k-á-chháu, bí-nâ-chháu, sù-bí-chháu, he̍k-chiá-sī bō-á-chháu-tún, sī chi̍t-nî-seng he̍k to-nî-seng kē-é he̍k ti̍t-li̍p-hêng ê koàn-bo̍k. I kah-ì seⁿ tī kui-kang ū ji̍t-thâu pha̍k ê só -chāi. Tī Tâi-oân i hun-pò tī pêⁿ-tē kàu kē hái-poa̍t ê soaⁿ-khu, seⁿ tiàm ta-sò ê lō -piⁿ, pha-hng-tē. Khui-hoe-kî 4--goe̍h kàu 12--goe̍h, chhiu-thiⁿ khui siāng-chē.

                                               

Thó͘-tī-kong-koái

Thó͘-tī-kong-koái he̍k kiò-chò chúi-chio-hoe sī to-nî-seng chháu-pún si̍t-bu̍t. Tī Tâi-oân hun-pò tī tiong-pō, lâm-pō ê pêⁿ-tē kàu kē-hái-poa̍t ê soaⁿ-khu; seng-tióng tī chhia-lō -piⁿ he̍k chhiu-nâ-kîⁿ. Kui-kang ū-ji̍t he̍k pòaⁿ-kang ū-ji̍t sī i kah-ì ê seng-tióng khoân-kéng. Hoe-kî ùi la̍k-go̍eh kàu cha̍p-jī-go̍eh.

                                               

Tek-pak-chhī

Tek-pak-chhī tī Tâi-oân pún-tó sai-pak-pō͘. Tang-sai tāi-iok 13.5 kong-lí, chiàm Sin-Tek-Pêng-Goân ê pak pòaⁿ-pêng. Sai-pêng óa-hái, Pak-pêng sī Ô͘-kháu koân-phiâⁿ tâi-tōe, Āu-piah-khoe Hōng-soaⁿ-khoe tī pak-pêng lâu-hiòng sai-sè ê Tâi-oân-hái-kiap. Lê-thâu-soaⁿ tī tang-lâm-hng, sī Tek-tang soaⁿ-lūn ê iân-sòa, lâm-hng hām Sin-tek-chhī í Thâu-chêng-khoe kè-kài. Pêng-kun khì-un tī 25 tō͘ kàu 30 tō͘ tiong-kan. Chi̍t-nî ê kàng-hō͘-liōng sī 1500mm-1800mm. Khì-hāu un-loán tâm-sip, siū tio̍h kùi-cheh-hong kiông-lia̍t ê éng-hióng.

                                               

Ké-khó͘-koe

Ké-khó -koe kui-sio̍k-î bû-hoān-chú-kho, sī to-nî-seng phih-phak-sèng he̍k-chiá phan-iân-sèng chháu-chit tîn-pún si̍t-bu̍t. Tī Tâi-oân i hun-pò tī pêⁿ-tē kàu kē hái-poa̍t soaⁿ-khu, pak-pō khah-chió khòaⁿ-kìⁿ. Phan-iân he̍k phih-phak seⁿ tī lō -piⁿ, pha-hng-tē, chhiū-nâ piⁿ--á, he̍k ûi-chhiûⁿ-á. Kui-nî-thàu-tang lóng-ū khui-hoe. Kah-ì seng-tióng tiàm kui-kang ū ji̍t-thâu pha̍k ê só -chāi.

                                               

Oán-tong Chi̍p-thoân

Oán-tong Chi̍p-thoân sī Tâi-oân ê chi̍t ê hāⁿ chio̍h-hòa lêng-goân, chū-chi hòa-chhiam, chúi-nî kiàn-châi, pah-hòe lêng-siū, kim-iông ho̍k-bū, hái-lio̍k ūn-su, thong-sìn bāng-lō͘, êng-chō kiàn-tio̍k, koan-kong pn̄g-tiàm, siā-hōe kong-ek téng 10 gōa hāng sán-gia̍p ê khì-gia̍p chi̍p-thoân. Kî-hā khì-gia̍p ū 200 gōa keng, pau-hâm Oán-tong Pháng-chit, A-chiu Chúi-nî, Oán-tong Pah-hòe, Jū-bîn Hâng-ūn, Tong-liân Hòa-ha̍k, Hông-oán Heng-gia̍p, Oán-thoân Tiān-sìn, Oán-tong Kok-chè Siong-gia̍p Gîn-hâng téng 8 keng tī Tâi-oân chiūⁿ-chhī ê kong-si; kòe-khì bat ū chi̍t ê le̍k-sú kú-tn̂g ê A-tong Lú-ch ...

                                               

Chhiok-hio̍h-khan-gû

Chhiok-hio̍h-khan-gû, pia̍t-miâ hoan-á-tîⁿ, chiáng-hio̍h-khan-gû, ngó -jiáu-kim-liông, kui-sio̍k-î soân-hoe-kho, sī to-nî-seng, soan-tîn-sèng, chháu-chit tîn-pún si̍t-bu̍t. Pō͘-hūn chu-liāu kóng i goân-pún seⁿ-tī Pak-bí-chiu, mā ū kóng seⁿ tī jia̍t-tāi A-chiu, Hui-chiu--ê. Tī Tâi-oân i hun-pò tī pêⁿ-tē kap kē hái-poat soaⁿ-khu, seⁿ tī chhiū-nâ-á piⁿ-á, lō -piⁿ, pha-hng-tē he̍k-chiá lâng-tau ê lî-á, chhiûⁿ-á. I kah-ì kui-kang ū ji̍t ê khoân-kéng. Kui-nî-thàu-tang lóng-ū khui-hoe, joa̍h--lâng kap chhiu-thiⁿ khui liáu te̍k-pia̍t chē.

Chiam-seng-ha̍k
                                     

ⓘ Chiam-seng-ha̍k

Chiam-chhiⁿ-ha̍k sī ián-kiù thian-thé piâ-lia̍t kap lâng sèⁿ-miā ê koan-hē ê ha̍k-būn, sī chi̍t khoán sǹg-miā ê hong-sek.

Sui-jiân sī thian-bûn-ha̍k chit mn̂g kho-ha̍k ê khí-goân chi it, m̄-koh chiam-chhiⁿ hiān-sî í-keng bô tī hiān-tāi kho-ha̍k ê thé-hē lāi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →