Back

ⓘ Oa̍h-pán, he̍k-chiá kong oa̍h-jī-pán, sī chi̍t khoán ìn-soat ê hêng-sek, lī-ēng ē-sái tín-tāng ê jī, pí kò͘-tēng ê khek-pán kha hó oa̍h-iōng. Pâi-tēng oa̍h-pán ..                                               

Tâi-oân ê tē-chit

Tâi-oân ūi-tī Hui-li̍p-pin-hái Pán-khoài kap Au-A Pán-khoài ê chū-ha̍p pian-kài, sī chi̍t ê chō-soaⁿ chok-iōng chiâⁿ oa̍h-thiàu ê oa̍h-tāng kò͘-chō khu-he̍k. Kin-kì GPS ê koan-chhek chu-liāu, Hui-li̍p-pin-hái Pán-khoài tng-teh ēng ta̍k-nî 8.2 kong-hun ê sok-tō͘ teh hiòng sai-pak sóa-tāng. Hui-li̍p-pin-hái Pán-khoài ê ún-bu̍t hong-hiòng tī Tâi-oân kái-piàn. Tī Tâi-oân ê lâm-pêng bīn, Au-A Pán-khoài hiòng tang ún-bu̍t kàu Hui-li̍p-pin-hái Pán-khoài ē-té, hêng-sêng Má-nî-la Hái-kau kap i tang-pêng bīn ê Lī-sòng Hóe-soaⁿ Tó-ô͘; tī Tâi-oân ê pak-pêng bīn, Hui-li̍p-pin-hái Pán-khoài hiòng pak ún ...

                                               

Hái-té hóe-soaⁿ

Hái-té hóe-soaⁿ sī hái-iûⁿ té-pō͘ hêng-sêng ê hóe-soaⁿ. Hái-té hóe-soaⁿ ê hūn-pò͘ siong-tong kóng-hoàn, hái-té hóe-soaⁿ phùn-hoat ê iông-giâm piáu-chân tī hái-té chiū pī hái-chúi kip-sok léng-khiok, chhin-chhiūⁿ khí-ko, tān-sī lōe-pō͘ iu-goân sī ko-un ê chōng-thài. Hái-té hóe-soaⁿ sán-seng ê giâm-chiuⁿ tāi-iok chiàm kui-nî chóng-liōng ê 75%. Choa̍t toā-pō͘-hūn ê hái-té hóe-soaⁿ ūi-tī kò͘-chō pán-khoài ūn-tōng ê kīn-oá khu-he̍k, hō-chò tiong-iûⁿ-chiah. Tio̍h-sǹg to-sò͘ ê hái-té hóe-soaⁿ ūi-tī chhim-hái, tān-sī mā ū chi̍t-koá ūi-tī chhián-chúi khu-he̍k, teh phùn-hoat sî ē hiòng khong-tiong p ...

                                               

La̍k-tiâu phiâu-thâng

La̍k-tiâu phiâu-thâng sī chi̍t-chióng ku-á, khui-sio̍k-tī Phiâu-thiông-kho, sin-khu tn̂g 4.5 kàu 5.5 mm. I ê goā-koan piàn-ī chiâⁿ-toā, phiau-chún-sêng kah pho-bûn phiâu-thâng beh-kâng-beh-kâng, m̄-koh thâu-chêng heng-khám poē-pán hoe-bûn te̍k-sû koh-bô kam-á-âng-sek ê hoe-pan. Kî-thaⁿ koh-iūⁿ piàn-ī-hêng iáu-ū khoah si̍p-jī o -bûn he̍k sè si̍p-jī o -bûn téng-téng bô-kâng ê pan-bûn piàn-hoà. La̍k-tiâu phiâu-thâng ji̍t---sî chhut-lâi oa̍h-tāng chhoē-chia̍h, bah-si̍t-sèng chia̍h chho--ê, ài chia̍h ku-sîn gâ-thâng, 蚜蟲. Tû-liáu tang-thiⁿ, i hun-pò tī pêⁿ-tē kàu kē-hái-poa̍t ê soaⁿ-khu, tiāⁿ ...

                                               

Jorge Luis Borges

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges sī A-kun-thêng ê chok-ka, si-jîn kap hoan-e̍k-ka. I-ê chok-phín pau-hâm chē-chē bûn-ha̍k ê hoān-tiû; pau-koat toán-phian siáu-soat, toán-bûn, sió-phín, koa-si, bûn-ha̍k phêng-lūn, iáu-koh ū hoan-e̍k bûn-ha̍k. Borges tī Buenos Aires chhut-sì. In lāu-pē sī sim-lí-ha̍k kàu-su. Borges chū sè-hàn chiū seng-oa̍h tī Se-pan-gâ-gú kap Eng-gú ê khoân-kéng hā, chin hèng bûn-ha̍k, tiat-ha̍k kap lûn-lí-ha̍k. 1914 nî, Borges kui-ke-kháu poaⁿ-chhù kàu Sūi-se; Borges tī hia chiap-siū kàu-io̍k, āu-lâi kiâⁿ-iû Se-pan-gâ. 1921 nî, i tó-tńg khì A-kun-thêng, í chok-ka ê sin- ...

Oa̍h-pán
                                     

ⓘ Oa̍h-pán

Oa̍h-pán, he̍k-chiá kong oa̍h-jī-pán, sī chi̍t khoán ìn-soat ê hêng-sek, lī-ēng ē-sái tín-tāng ê "jī", pí kò͘-tēng ê khek-pán kha hó oa̍h-iōng. Pâi-tēng oa̍h-pán ê khang-khoè kiò "pâi-jī".

Só͘ chāi-iáⁿ siāng chá hong kì-lio̍k ê oa̍h-pán ki-su̍t sī Tiong-kok Sòng tāi ê Pit Seng 畢昇 tī 1040 nî chó-iū hoat-bêng; tī Tiâu-sián mā hoat-tián chhut kim-sio̍k oa̍h-pán. 1377 nî ê Ti̍t-chí Sim-thé Iāu-chiat 直指心體要節 sī hiān-chûn siāng kó͘ ê oa̍h-pán ìn-soat-phín.

Tī 1450 nî chó-iū, Tek-kok ê Johannes Gutenberg hoat-bêng chhut sin ê oa̍h-pán ìn-soat ki-su̍t, i ēng iân, siah kap stibium chè-chō oa̍h-pán jī, sī hiān-tāi oa̍h-pán ìn-soat ê khí-thâu.

Khe-ko-á
                                               

Khe-ko-á

Khe-ko-á sī oa̍h tī khe-á ê sè-boé hî. Toā-boé kang-ê kiò chò Âng-niau. I ū ē-kha ê chéng: Zacco platypus Temminck & Schlegel, 1846 – Pale Chub, Freshwater Minnow Zacco taiwanensis Chen, 1982 Zacco chengtui Kimura, 1934

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →