Back

ⓘ Bu̍t-lí sèng-chit, kán-chheng bu̍t-sèng, sī bu̍t-chit tī bô su-iàu hoat-seng hoà-ha̍k piàn-hoà ê chêng-hêng hā, chiū piáu-hiān chhut-lâi ê sèng-chit. Chhin-chhi ..                                               

Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli sī chi̍t ūi Sūi-se ê sò͘-ha̍k-ka kiam bu̍t-lí-ha̍k-ka; i tī Bernoulli ka-cho̍k ê chē-chē sò͘-ha̍k-ka tong-tiong, sǹg-sī chin ū tāi-piáu-sèng ê chi̍t ūi. In lāu-pē kap sió-tī hun-pia̍t sī Johann Bernoulli kap Nicolaus II Bernoulli. Daniel Bernoulli it-seng siōng tōa ê kòng-hiàn chiū-sī kā sò͘-ha̍k ūn-iōng chāi le̍k-ha̍k, te̍k-pia̍t sī tī liû-thé le̍k-ha̍k hong-bīn; lēng-gōa, i mā-sī ki-lu̍t kap thóng-kè-ha̍k téng-téng hong-bīn ê sian-hêng-chiá. Bernoulli tēng-lí ê hō-miâ chiū-sī teh kì-liām i. Chit-ê tēng-lí āu-lâi tī 20 sè-kí chiâⁿ-chòe hòa-iû-khì kap ki-e̍k chit nn̄g hāng ...

                                               

Niau-khang Lám-chhia

Niau-khang Lám-chhia, kán-chheng Niau-lám, sī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu ê lám-chhia hē-thóng. Niau-lám ê lō͘-soàⁿ ùi Tâi-pak Chhī-li̍p Tōng-bu̍t-hn̂g sai-pêng kàu Niau-khang tē-khu, choân-tn̂g 4.03 kong-lí, tiong-tô͘ siat-iú 4-chām. Niau-lám te̍k-pia̍t ê só͘-chāi sī Tâi-pak-chhī tē-it chō koan-kong hiû-khé lám-chhia, mā sī choân Tâi-oân siōng-tn̂g koh tē-it chō khū-iú kong-kiōng ūn-su sèng-chit ê lám-chhia. Sin ê kau-thong hong-sek tû-liáu ē-sái hō͘ lú-kheh ùi ko-khong him-sióng Niau-khang tê-hn̂g ê kéng-sek, kî-thāi ē-sái pó-liû Niau-khang ê sûn-chēng koh oân-chéng ê chū-jiân khoân ...

                                               

Tâi-pak-chhī Chèng-hú

Tâi-pak-chhī Chèng-hú sī Tiong-hôa Bîn-kok Tâi-pak-chhī siōng-koân chân-kip ê hêng-chèng ki-koan; tī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê kè-kò͘ tiong, sī ti̍t-hat-chhī ê chū-tī hêng-chèng ki-koan. Tâi-pak-chhī Chèng-hú tông-sî mā hū-chek chip-hêng tiong-iong ki-koan úi-pān ê sū-hāng, i-ê chū-tī kàm-tok ki-koan sī Hêng-chèng-īⁿ. Tâi-pak-chhī Chèng-hú lāi-pō͘ siat ū 32-ê it-kip ki-koan, 112-ê jī-kip ki-koan, 12-ê khu-kong-só͘, 236-keng kok-kip ha̍k-hāu, 14-keng iù-tī-hn̂g, lēng-gōa iáu-ū keng-êng 3-keng chhī-êng sū-gia̍p ki-kò͘; pian-chè lāi ê oân-kang lâng-gia̍h lóng-chóng ū 7-bān gōa lâng.

                                               

Hêng-chèng-īⁿ

Hêng-chèng-īⁿ sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê siōng-koân hêng-chèng ki-koan, àn-chiàu hiàn-hoat ê kui-tēng ài tùi kok-hōe Li̍p-hoat-īⁿ hū-chek. Hia̍p-gī lâi kóng, "hêng-chèng-īⁿ" kóng ê sī Hêng-chèng-īⁿ Pún-pō͘, chú-iàu ê kong-lêng sī hia̍p-chō͘ Hêng-chèng-īⁿ Īⁿ-tiúⁿ chhú-lí kok-hāng hêng-chèng sū-bū. Kóng-gī lâi kóng, Hêng-chèng-īⁿ mā hâm-kài chē-chē tiong-iong hêng-chèng ki-koan téng-téng pō͘-hōe. Hêng-chèng-īⁿ mā thong-siông hō-chò Lōe-koh ; Hêng-chèng-īⁿ Īⁿ-tiúⁿ, Hù-īⁿ-tiúⁿ, Pì-su-tiúⁿ, Hù-pì-su-tiúⁿ, hoat-giân-jîn, chèng-bū úi-oân iáu-ū kok pō͘-hōe siú-tiúⁿ lóng hō-chò lōe-koh ...

                                     

ⓘ Bu̍t-lí sèng-chit

Bu̍t-lí sèng-chit, kán-chheng bu̍t-sèng, sī bu̍t-chit tī bô su-iàu hoat-seng hoà-ha̍k piàn-hoà ê chêng-hêng hā, chiū piáu-hiān chhut-lâi ê sèng-chit. Chhin-chhiūⁿ:

 • Tiān thoân-tō-lu̍t
 • Iông-tiám
 • Ngē-tō͘
 • Khì-bī
 • Liâm-tō͘
 • Bi̍t-tō͘
 • Chiat-siā-lu̍tlmñl
 • Sek-chhái
 • Iông-kái-sèng
 • Hut-tiám
 • Bu̍t-chit chòng-thài
 • Jia̍t thoân-tō-lu̍t
 • Iân-tián-sèng

Chia-ê sèng-chit sī ē-tàng pī kám-ti ia̍h lī-iōng gî-khì chhek-liông ê.

                                               

Poàn-kiám-kî

Poàn-kiám-kî he̍k-chiá poàn-soe-kî sī chi̍t chióng bu̍t-chit ùi goân-pún ê sò͘-liōng khai-sí kiám-chió kàu chhun goân-pún sò͘-liōng ê chi̍t-pòaⁿ ê chit tōaⁿ kî-kan ê sî-kan tn̂g-té. Tī ūn-sǹg siōng, it-poaⁿ lóng kā poàn-kiám-kî piáu-sī chò t 1⁄2. Poàn-kiám-kî tī hoán-èng tōng-le̍k-ha̍k sī chi̍t ê iông-ī chhek-tēng ê tiōng-iàu chham-sò͘. Poàn-kiám-kî chit-ê bêng-sû chia̍p-chia̍p tī goân-chú-hu̍t bu̍t-lí-ha̍k tiong iōng-lâi piáu-sī bô-ún-tēng goân-chú ê hòng-siā-sèng kín-bān thêng-tō͘.

                                               

1777 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1777 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

Chhâ-iû
                                               

Chhâ-iû

Chhâ-iû sī chio̍h-iû keng-kòe thê-liān liáu-āu ê chi̍t chióng e̍k-thài sán-bu̍t, ē-ēng tòng-chò jiân-liāu sú-iōng. Chhâ-iû ê chú-iàu sêng-hūn sī 9 chì 18-ê thoàⁿ-goân-chú hūn-ha̍p hòa-ha̍p-bu̍t. I-ê hòa-ha̍k kap bu̍t-lí sèng-chit kài-î khì-iû kap tiōng-iû chi-kan.

                                               

1716 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1716 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1646 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1646 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1855 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1855 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1571 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1571 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1630 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1630 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →