Back

ⓘ Bu̍t-chit - Siòng, bu̍t-chit, Hòa-ha̍k bu̍t-chit, Khòng-bu̍t, Chek-soh tōng-bu̍t, Bu̍t-lí sèng-chit, Bu̍t-lí-ha̍k, Cho͘-chit, seng-bu̍t-ha̍k, Seng-bu̍t-ha̍k ..                                               

Siòng (bu̍t-chit)

Siòng sī bu̍t-lí kho-ha̍k só͘ kóng chi̍t-ê khu-he̍k ê khong-kan, tī pún khong-kan lāi, bu̍t-chit ê bu̍t-lí sèng-chit sī sio-siâng--ê. Chia só͘ kóng ê bút-lí sèng-chit, sī pau-koat bi̍t-tō͘, chiat-siā-lu̍t, chû-hòa kap hòa-ha̍k cho͘-sêng téng hong-bīn. Ē-tàng kóng chi̍t-ê siòng tio̍h sī bu̍t-chit tī hòa-ha̍k siōng it-tì ê chi̍t-ê khu-he̍k, jî-chhiá bu̍t-lí siōng thang hông khu-pia̍t, tiāⁿ-tiāⁿ sī ē-tàng tiah hun-lî--ê. Pí-lūn nā chi̍t-ê hâm peng-kak kap pe̍h-kún-chúi ê po-lê kan-á, peng-kak sī chi̍t-ê siòng, pe̍h-kún-chúi sī lēng-gōa chi̍t-ê siòng, lāi-bīn ê khong-khì koh sī tē-3-ê siòng. N ...

                                               

Hòa-ha̍k bu̍t-chit

Hoà-ha̍k bu̍t-chit, he̍k-chiá sûn-bu̍t-chit, sī iû kang chióng hun-chú ia̍h kāng chióng goân-chú kò͘-sêng ê bu̍t-chit. Kū-iú kò͘-tēng ê hoà-ha̍k sèng-chit kap bu̍t-lí sèng-chit. Kin-kì só͘ hâm-iú ê bî-lia̍p sèng-chit ê bô-kāng-khoán, ē-sái hun-lūi chò tan-chit kap hoà-ha̍k-bu̍t. Hoà-ha̍k bu̍t-chit bōe-sái iōng bu̍t-lí ê hong-hoat lâi hun-lī. Kî-tiong ē-sái lī-iōng hoà-ha̍k hong-hoat koh-chài hun-chhut koh-khah kán-tan ê bu̍t-chit hō-chò hoà-ha̍k-bu̍t.

                                               

Khòng-bu̍t

Khòng-bu̍t sī tē-chit chok-iōng chō-chiâⁿ ê thian-jiân hoà-ha̍p-bu̍t. Khòng-bu̍t ū 2 chân ì-hâm, hoà-ha̍k sêng-hūn kap kiat-chiⁿ kiat-kò͘. Iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t sò͘-siông bô chún chò khòng-bu̍t. Khòng-bu̍t ê hêng ū chheng-pah khoán, ū ko͘ 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘ cho͘-sêng--ê, mā ū chhan-chhiūⁿ Si-sng-iâm hiah ho̍k-cha̍p--ê. Tùi khòng-bu̍t ê chai-bat hō chò khòng-bu̍t-ha̍k.

                                               

Chek-soh tōng-bu̍t

Chit-soh tōng-bu̍t pau-hâm chek-chui tōng-bu̍t kap kúi-ā-chióng bô-chek-chui tōng-bu̍t. In tī seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi kui Chordata chit ê mn̂g. In kiōng-tông ê te̍k-teng pau-koat tī sèⁿ-miā ê chi̍t-koá kai-toāⁿ ū chit-soh, ū poē-sîn-keng-kóng, ū ian-chhi-li̍h, kap kong-āu-boé.

                                               

Bu̍t-lí sèng-chit

Bu̍t-lí sèng-chit, kán-chheng bu̍t-sèng, sī bu̍t-chit tī bô su-iàu hoat-seng hoà-ha̍k piàn-hoà ê chêng-hêng hā, chiū piáu-hiān chhut-lâi ê sèng-chit. Chhin-chhiūⁿ: Tiān thoân-tō-lu̍t Iông-tiám Ngē-tō͘ Khì-bī Liâm-tō͘ Bi̍t-tō͘ Chiat-siā-lu̍tlmñl Sek-chhái Iông-kái-sèng Hut-tiám Bu̍t-chit chòng-thài Jia̍t thoân-tō-lu̍t Iân-tián-sèng Chia-ê sèng-chit sī ē-tàng pī kám-ti ia̍h lī-iōng gî-khì chhek-liông ê.

                                               

Bu̍t-lí-ha̍k

Bu̍t-lí-ha̍k sī gián-kiù ùi quark kaù kah ú-tiū chéng-kô chū-jiân ê kho-ha̍k. Pau-hâm ú-tiū ê ki-pún sêng-hun sī siáⁿ? In ū siáⁿ-mih ki-pún saⁿ-chok-iōng? Chok-iōng ê kiat-kó siáⁿ khoán? Hiān-tāi bu̍t-lí-ha̍k ū-tang-sî-á khah chùn-būn lêng-liōng, ūn-tōng-liōng, tiān-hō, tông-ūi. chiah-ê sèng-chit ê tùi-thīn tēng-lu̍t kap pó-chûn tēng-lu̍t.

                                               

Cho͘-chit (seng-bu̍t-ha̍k)

Cho͘-chit sī seng-bu̍t sè-pau cho͘-sêng ê chi̍t-ê kai-chân, chiàu seng-bu̍t-ha̍k ê jīn-sek, cho͘-chit sī sè-pau kap khì-koan chi kan ê kò͘-chō tan-ūi. Choan-bûn tī cho͘-chit chhioh-tō͘ hā chò ián-kiù ê ha̍k-kho sī cho͘-chit-ha̍k.

                                               

Seng-bu̍t-ha̍k

Seng-bu̍t-ha̍k sī leh gián-kiù seng-bu̍t ham sìⁿ-miā ê kho-ha̍k. Seng-bu̍t-ha̍k chùn-būn--ê ū: seng-bu̍t ê te̍k-chit, hun-lūi, hêng-ûi; ta̍k khoán seng-bu̍t chái-iūⁿ ē chûn-chāi ; seng-bu̍t chái-iūⁿ kap khoân-kéng ham pa̍t chióng seng-bu̍t lâi hō͘-tōng. Seng-bu̍t-ha̍k hoān-ûi chin khoah, hoān-nā chham oa̍h-mi̍h ū tī-tāi--ê lóng chāi-lāi, ùi khah sè ê hun-chú seng-bu̍t-ha̍k, kaù kah khah khoah-bīn ê seng-thài-ha̍k lóng sī seng-bu̍t-ha̍k beh gián-kiù--ê. Seng-bu̍t-ha̍k só͘-ū ê khài-liām kap pa̍t khoán kho-ha̍k lóng sio-siâng, lóng tio̍h chun-chiàu jia̍t-la̍t-ha̍k, chit-liōng pó-chûn. tēng-lu̍t.

                                               

Si̍t-bu̍t

Koan-hē si̍t-phín chit ê tê-bo̍k, chhiáⁿ khòaⁿ chia̍h-mi̍h. Tùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, si̍t-bu̍t sī chí sio̍k-î Plantae -kài ê seng-bu̍t. Bo̍k ê lūi Châng ê lūi

Àm-o͘ bu̍t-chit
                                               

Àm-o͘ bu̍t-chit

Tī thian-bûn-ha̍k kap ú-tiū-ha̍k, àm-o͘ bu̍t-chit chí 1 chióng ká-soeh ê bu̍t-chit, iōng lâi kái-soeh khoàⁿ-ū bu̍t-chit só͘ piáu-hiān--chhut-lâi ê tāng-la̍t hiān-siōng, pau-koat gîn-hô/gîn-hô-thoân tńg-se̍h ê sok-tō͘, gîn-hô-thoân sán-seng ê tāng-le̍k thàu-kiàⁿ hiān-siōng.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →