Back

ⓘ Iû-chèng - Tiong-hôa Iû-chèng, Chū-iû, chèng-tī, Chū-iû chú-gī, Chèng-tī ê chū-iû, Chū-iû-lâng-chú-gī, Iû Sek-khun, Kong-bîn chū-iû, Chū-iû Bîn-chú Tóng ..                                               

Tiong-hôa Iû-chèng

Tiong-hôa Iû-chèng Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si sī Tâi-oân ûi-it ê iû-chèng sū-gia̍p ki-koan, sī iû Tiong-hôa Bîn-kok Kau-thong-pō͘ oân-choân chhî-kó͘ ê kok-êng khì-gia̍p. I-ê gia̍p-bū hoān-ûi tû-liáu iû-chèng í-gōa, iā hâm-kài chi̍t-kóa kán-tan ê kim-iông ho̍k-bū, chhin-chhiūⁿ thú-thiok kap pó-hiám. Chiân-sin sī Iû-chèng Chóng-kio̍k, lo̍h-bóe ūi-tio̍h beh tu̍t-phòa keng-êng ê hān-chè, iā cheng-ka chhī-tiûⁿ kēng-cheng-le̍k, Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú tī 2002 nî 7 goe̍h siu-chèng Iû-chèng-hoat, kái-chè chò hiān-chè.

                                               

Chū-iû (chèng-tī)

Chèng-tī-tek ê chū-iû sī kóng kò-jîn ê chū-chú-koân bô siū-tio̍h pa̍t-ê kò-jîn iah cho͘-chit ēng háⁿ-heh he̍k-chiá-sī po̍k-le̍k-tek ê chhiú-lō͘ lâi kan-sia̍p. Chū-iû siā-hoē--ni̍h ê sêng-oân tùi in kong-kiōng kap su-jîn ê seng-hoa̍t ē ū ka-nn̂g ê chú-tō-koân, nā chū-iû siā-hoē ê tò-péng, tō sī choan-chè ê kok-ka, choan-chè ê thé-chè ē put-chí-á chè-hān lâng ê chèng-tī chū-iû, tī lâng kiâⁿ-pàng ê ta̍k chân-bīn ka sok-po̍k, tī chit-ê chêng-hêng hā, chū-iû tō kan-taⁿ sī chí lâng kap lâng ê koan-hē, nā tùi chū-iû ê sńg-tn̄g mā ē sī chí lâng tùi pa̍t-lâng ê háⁿ-heh kap ui-hia̍p niā-tiāⁿ.

                                               

Chū-iû chú-gī

Chū-iû-chú-gī sī 1 khoán tùi chèng-tī kap chèng-hú ê su-khó hong-sek. Chū-iû-chú-gī-chiá jīn-ûi chū-iû tō sī sù-siông-tek chèng-hú tio̍h mài khì kan-sia̍p jîn-bîn.

                                               

Chèng-tī ê chū-iû

Chèng-tī ê chū-iû sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k su-sióng, Se-iûⁿ le̍k-sú ê he̍k-sim kài-liām, mā sī bîn-chú siā-hōe ê chi̍t ê tiōng-iàu ê te̍k-teng.

                                               

Chū-iû-lâng-chú-gī

Chū-iû-lâng-chú-gī, iā ū chū-iû-chì-siōng-chú-gī, chū-iû-ì-chì-chú-gī téng khoán hoan-e̍k, sī tiōng-sī kò-jîn chū-iû ê chi̍t khoán chèng-tī su-sióng. In it-poaⁿ hoán-tùi kok-ka he̍k-chiá chèng-hú tùi kò-jîn khoân-lī kap soán-te̍k ê hông-hāi.

                                               

Iû Sek-khun

Iû Sek-khun sī Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī Gî-lân-koān Tang-soaⁿ-hiong chhut-sì, sī Bîn-chú Chìn-pō͘-tóng ê tóng-oân.

                                               

Kong-bîn chū-iû

Kong-bîn chū-iû sī kong-bîn ê chèng-tī chū-iû. Kong-bîn chū-iû hān-chè tio̍h chèng-hú ê koân-le̍k, hông-chí chèng-hú lām-iōng koân-le̍k kap kiáu-chhá i-ê kong-bîn ê seng-oa̍h. Ki-pún ê kong-bîn chū-iû pau-koat tio̍h chi̍p-hōe chū-iû, chong-kàu chū-iû kap giân-lūn chū-iû. Tông-sî, kong-bîn mā ū-koân iau-kiû ha̍p-hoat ê sò͘-siōng têng-sū, kong-pêng ê sím-phoàⁿ kòe-têng, ún-su-koân kap chū-ngó͘ hông-ōe ê koân-lī. Chiâⁿ-chē sè-kài téng ê bîn-chú kok-ka, iû-kî sī Bí-kok kap Au-chiu, lóng ū kok-chū ê hiàn-hoat lâi pó-chiòng kong-bîn chū-iû, bîn-chù chèng-hú mā ū-chek-jīm pó-hō͘ chia-ê kong-bîn c ...

                                               

Chū-iû Bîn-chú Tóng

Chū-iû Bîn-chú Tóng kán-chheng chò Chū-bîn-tóng, sī Ji̍t-pún ê chèng-tóng. 1955 nî sêng-li̍p, Chū-bîn-tóng sī Ji̍t-pún Jī-chhù chiàn-aū chip-chèng sî-kan siāng kú-tn̂g ê chèng-tóng. Hiān-jīm chóng-chhâi sī Tanigaki Sadakazu. 2009 nî 8 goe̍h 30 ji̍t, Ji̍t-pún Chiòng-gī-īⁿ kái-soán, Chū-bîn-tóng tit-tio̍h khong-chiân ê toā sit-pái, sit-khì chèng-koân, chiâⁿ-chò chāi-iá-tóng. Chū-iû Bîn-chú Tóng sī oá pó-siú ê chèng-tóng.

                                               

Tâi-oân Tiong-iû

Tâi-oân Tiong-iû Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si, kán-siá CPC, kán-chheng Tiong-iû, sī Tâi-oân kui-bô͘ siāng tōa ê chio̍h-hòa lêng-goân kong-si; sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘ ē-kha ê kok-êng sū-gia̍p. Tiong-iû ê sū-gia̍p pán-tô͘ hêng-khòa chio̍h-iû kap thian-jiân-khì ê khai-chhái, liān-chè, sán-phìn hêng-siau téng oân-chéng kiong-èng-liān. 1946 nî tī Tiong-kok Siōng-hái sêng-li̍p, goân-miâ Tiong-kok Chio̍h-iû Kong-si ; lo̍h-bóe tī 2007 nî Tân Chúi-píⁿ chèng-hú chip-chèng sî kái-miâ. Tiong-iû tī Tâi-oân ê kok-hāng siat-si, pō͘-hūn goân-té sī Ji̍t-pún sî-tāi kiat-sok liáu-āu chiap-siu ha̍p-pèng T ...

                                               

Chèng-chiàu

Chèng-chiàu sī iû ū kong-sìn-le̍k ê chèng-hú tan-uī, khì-gia̍p, ia̍h-sī cho -chit pan-hoat hō kò-jîn í chèng-bêng i ū bó -chióng ki-lêng he̍k-chiá-sī ē-tàng tam-jīm bó -chióng kang-chok ê bûn-kiāⁿ.

Iû-chèng Phok-bu̍t-koán
                                               

Iû-chèng Phok-bu̍t-koán

Iû-chèng Phok-bu̍t-koán, kán-chheng Iû-phok-koán, sī Tâi-oân Tiong-hôa Iû-chèng tī 1965 nî 12 goe̍h chhe 1 sêng-li̍p ê chi̍t keng phok-bu̍t-koán, lo̍h-bóe tī 1966 nî 3 goe̍h 20 hō chèng-sek tùi-gōa khai-hòng.

Kng-phe
                                               

Kng-phe

Kng-phe ia̍h-sī bêng-sìn-phìⁿ, he̍k-chiá Ia̍p-su, sī chi̍t khoán iōng kāu-chhoá chò-chiâⁿ ê phoe, bô su-iàu phoe-lông, ti̍t-chiap tah iû-phiò tio̍h ē-sái kià.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →