Back

ⓘ Sū-kiāⁿ - Ta-pa-nî sū-kiāⁿ, Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ, Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ, Bū-siā sū-kiāⁿ, 911 Sū-kiāⁿ, Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ sî-kan-sòaⁿ, Sù-lio̍k sū-kiāⁿ ..                                               

Ta-pa-nî sū-kiāⁿ

Ta-pa-nî sū-kiāⁿ sī hoat-seng tī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi Tāi-chèng 4 nî ê bú-le̍k khòng-ji̍t sū-kiāⁿ. Léng-tō-chiá sī Û Chheng-hong, Lô Chùn kap Kang Tēng téng-téng, só͘-í iā hō chò Û Chheng-hong sū-kiāⁿ. Khí-sū ê só͘-chāi sī Tâi-lâm Se-lâi-am, só͘-í Ji̍t-pún tong-kio̍k kā chit pái ê sū-kiāⁿ hō chò Se-lâi-am sū-kiāⁿ. Ta-pa-nî sū-kiāⁿ sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún sî-tāi chē-chē pái khí-sū tiong kui-bô͘ siōng-toā koh hi-seng jîn-sò͘ siōng-chē ê chi̍t pái; che mā sī Tâi-oân-lâng tē-it pái ēng chong-kàu ê le̍k-liōng lâi khòng-Ji̍t.

                                               

Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ

Jī-ji-pat Sū-kiāⁿ / Jī-jī-pat Toā-tô͘-sat, piáu-bīn-siōng khòaⁿ-khì-lâi sī chi̍t-tiûⁿ 1947 nî 2 go̍eh 27 hoat-seng tī Tâi-pak ê koaⁿ-bîn kiu-hun, sī kong-bē-kio̍k cha-chi̍p-oân chhú-tē cháu-su hun sò ín-khí. M̄-koh, sū-kiāⁿ ê pok-hoat ū i pōe-āu ê gôan-im. Ki-pún-siōng ē-sái khòaⁿ-chò sī chāi-tē ê tâi-ôan-lâng kap kok-bîn-chèng-hú phài-lâi chiap-siu Tâi-ôan ê gōa-séng-lâng ê chi̍t-tiûⁿ chok-kûn chhiong-tu̍t. 228 Sū-kiāⁿ ê hoat-seng, tùi āu-lâi Tâi-ôan tok-li̍p ūn-tōng ū chin-tōa ê éng-hióng.

                                               

Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ

Bó-tan-siā Sū-kiāⁿ, sī Ji̍t-pún tī 1874-nî, í Okinawa ê Miyako-tó ū lâng hō͘ Tâi-oân Bó͘-tan-siā goân-chū-bîn thâi--sí chò nôa-thâu, chhut-peng tī Lāng-kiô khí-soaⁿ lâi phah Tâi-oân ê sū-kiāⁿ. Ji̍t-pún kā chit-ê sū-kiāⁿ kiò chò 台湾出兵 chhut-peng kàu Tâi-oân he̍k-sī 征台の役 phah Tâi-oân ê chiàn-cheng.

                                               

Bū-siā sū-kiāⁿ

Bū-siā sū-kiāⁿ sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún sî-tāi tiong-kî ê 1930 nî hoat-seng ê goân-chū-bîn bú-chong khí-gī sū-kiāⁿ. Po̍k-hoat ê tē-tiàm tī-leh chit-má ê Lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong. Sū-kiāⁿ ê khí-in sī Seediq-cho̍k goân-chū-bîn put-boán Chòng-tok-hú tn̂g-kî í-lâi ê po̍k-chèng, iû thâu-lâng Mona Rudo su̍t-niá kok pō͘-lo̍h liân-ha̍p khí-sū, kong-kek iû Ji̍t-pún-lâng kiàn-li̍p ê iūⁿ-pán chū-lo̍h Bū-siā, thàn Bū-siā kong-ha̍k-hāu kí-hêng ūn-tōng-hōe sî thâi-sí chē-chē Ji̍t-pún-lâng. Sū-hoat liáu-āu, Ji̍t-pún hong-bīn má-siōng tiàu-chi̍p kun-tūi kap kéng-chhat, ēng hui-hêng-kim soaⁿ-phàu, to̍k-khì ...

                                               

911 Sū-kiāⁿ

Kiú-it-it Sū-kiāⁿ, he̍k-chiá Kiú-it-it Kong-kek, sī 2001 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, Al-Qaeda cho͘-chit hiòng Bí-kok pún-thó͘ hoat-tōng ê khióng-pò͘-chú-gī kong-kek. Lóng-chóng 19-ê khiong-pò͘-hūn-chú tī tong-tē hit ji̍t thàu-chá kiap hā 4-chiah bîn-hâng hui-hêng-ki, kî-tiong 2-chiah hiòng New York Chhī ê World Trade Center chò chū-sat kong-kek, 1-chiah hiòng Arlington ê Pentagon Bí-kok kok-hông-pō͘, koh ū 1-chiah in-ūi sêng-kheh kap ki-cho͘ jîn-goân ê hoán-khòng, tī Pennsylvania ê kau-goā chai-lo̍h. Sū-kiāⁿ chō-sêng liáu tāi-iok 3000 lâng sí-bông.

                                               

Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ sî-kan-sòaⁿ

Pún sî-kan-pió àn-chiàu ji̍t-chí siu-lio̍k 1947 nî hoat-seng tī Tâi-oân ê Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ pún-sin ê hoat-seng kap kòe-têng, koh ū sū-āu koan-hē sū-kiāⁿ āu-sio̍k tāi-chì kap hoat-tián.

                                               

Sù-lio̍k sū-kiāⁿ

Sù-lio̍k sū-kiāⁿ he̍k-chiá Sù-lio̍k Ha̍k-tiâu sī 1948 nî kàu 1949 nî hoat-seng tī Tâi-pak-chhī ê chi̍t pái Kok-bîn Chèng-hú tōa kui-bô͘ tāi-pó͘ ha̍k-seng ê hêng-tōng.

                                               

Sù-it-jī Sū-kiāⁿ

Sù-it-jī Sū-kiāⁿ, hoat-seng tī Tiong-kok Siōng-hái. Sī 1927 nî 4 goe̍h sî, Tiong-kok Kok-bîn Tóng ê kun-sū thâu-lâng Chiúⁿ Kài-chio̍h léng-tō ê iū-phài, liân-ha̍p Chheng-pang, hiòng chó-phài chham kiōng-sán-tóng lâi hoat-tōng ê tìn-a̍p kap chèng-tī chheng-sé. Kok-bîn-tóng hong-bīn chheng chit-ê sū-kiāⁿ sī "Chhen-tóng" 清黨; Kiong-sán-tóng chheng "Sù-it-jī Hoán Kek-bēng Chèng-piàn" 四 一二反革命政变. Tī kok-chè-siōng mā kiò Siōng-hái Tô͘-sat.

2010 nî Manila bá-suh kiap-chhî sū-kiāⁿ
                                               

2010 nî Manila bá-suh kiap-chhî sū-kiāⁿ

Manila bá-suh kiap-chhî sū-kiāⁿ hoat-seng tī 2010 nî 8 goe̍h 23 ji̍t ê Hui-li̍p-pin siú-tō͘ Manila. Siū kiap ê jîn-chit sī 1-ki Hiong-káng lú-hêng-thoân ê lú-kheh kap niá-tūi lóng-chóng 23 lâng; kiap bá-suh ê chhèng-chhiú sī Hui-li̍p-pin chāi-tē ê chêng kéng-chhat Rolando Mendoza. Sū-kiāⁿ chō-sêng 8-ê jîn-chit kap chhèng-chhiú chū-sin sin-bông. Tāi-chì tī Hiong-káng chin siù tì-tāng, Hiong-káng ê Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu chèng-hú ūi sū-kiāⁿ kàng poàⁿ-kî ai-tō.

Winnenden chhèng-kek sū-kiāⁿ
                                               

Winnenden chhèng-kek sū-kiāⁿ

Winnenden chhèng-kek sū-kiāⁿ 2009 nî 3 goe̍h 11 chái-khí sî hoat-seng tī Tek-kok ê Winnenden kap Wendlingen am Neckar. Chi̍t-ê 17-hoè ê siàu-liân thâi-sí 15-ê lâng liáu chū-sat sí--khì.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →