Back

ⓘ Sèⁿ-miā - Sèⁿ-miā, Lâng-miâ, kho-ha̍k, Sí-bông, Seng-thài-hē, Chiam-seng-ha̍k, Siū-cheng, Siū-cheng-loán, Goā-kài sèⁿ-miā ..                                               

Sèⁿ-miā

Tī seng-bu̍t-ha̍k ê lí-lō͘, sèⁿ-miā sī mi̍h-kiāⁿ ê chi̍t kóa sèng-chit. Chia ê sèng-chit hâm tāi-siā, hêng-tēng-sèng ê pó-chhî, seng-tióng, seⁿ-thoàⁿ, koh ū tùi chhì-kek ê hoán-èng. Lēng-goā, "sèⁿ-miā" chit-ê bêng-sû mā ū chin chē tiat-ha̍k ha̍k-chiá chong-kàu ê ì-bī.

                                               

Lâng-miâ

Lâng-miâ, he̍k-chiá jîn-bêng, sī jîn-lūi ūi tio̍h beh khu-hun kò-thé, hō͘ ta̍k-ê kò-thé ê te̍k-tēng miâ-chheng hû-hō. Lâng-miâ sī thàu-kòe gí-giân bûn-jī chu-sìn lâi khu-pia̍t jîn-kûn kò-thé chha-īⁿ ê piau-chì. In-ūi ū lâng-miâ ê chûn-chāi kap sú-iōng, lâng kap lâng chi-kan chiah ē-ēng chèng-siông kau-óng. Lâng-miâ ê chhut-hiān kap sú-iōng sī tī gí-giân sán-seng liáu-āu. Ta̍k-ê chéng-cho̍k ia̍h-sī bîn-cho̍k lóng ū lâng-miâ hō-miâ ê si̍p-koàn. Chit khoán si̍p-koàn siū-tio̍h le̍k-sú, siā-hōe, bîn-cho̍k téng-téng chē-chē bûn-hòa in-sò͘ ê éng-hióng; chi̍t ê lâng ê miâ-jī thong-siông lóng ū it- ...

                                               

Sèⁿ-miā kho-ha̍k

Sèⁿ-miā kho-ha̍k sī tùi só͘-ū seng-bu̍t-thé chìn-hêng kho-ha̍k gián-kiù ê ha̍k-su̍t léng-he̍k. Bo̍k-chiân, seng-bu̍t-ha̍k sī sèⁿ-miā kho-ha̍k ê gián-kiù tiong-sim, lēng-goā chhin-chhiūⁿ hun-chú seng-bu̍t-ha̍k kap seng-bu̍t ki-su̍t ê hoat-tián kap tu̍t-phoà, tì-sú sèⁿ-miā kho-ha̍k tng-teh ta̍uh-ta̍uh chiâⁿ-chò chi̍t ê choan-cheng koh chē-chē ha̍k-kho hō͘-siong kau-chhe ê léng-he̍k. Sèⁿ-miā kho-ha̍k ē tùi bó͘ chi̍t-koá te̍k-tēng ê seng-bu̍t chìn-hêng gián-kiù; chhin-chhiūⁿ tōng-bu̍t-ha̍k gián-kiù tōng-bu̍t, ah si̍t-bu̍t-ha̍k gián-kiù si̍t-bu̍t. Tû-liáu chiam-tùi te̍k-tēng ê seng-bu̍t chò giá ...

                                               

Sí-bông

Sí, ia̍h sī kóng sí-bông, sī Sèⁿ-miā-thé sit-khì chi-chhî i sèⁿ-miā ūn-choán ê seng-bu̍t kong-lêng. Chō-sêng sí-bông ê goân-in ū lāu-hoà, phòa-pēⁿ iah siū-siong, hông thâi--sí he̍k-chiá sī chū-sat, kiam iau--sí téng-téng. Sí-bông it-poaⁿ sī lâng bô-ài ê tāi-chì, bīn-tùi ka-tī ia̍h pa̍t-lâng sí-bông sî-chūn lâng tiāⁿ hoán-èng kiaⁿ-hiâⁿ, khó-liân kap thòng-khó͘ téng khoán kám-chêng. Kok chióng bûn-hòa tùi kó͘-chá sî to̍h tùi sí-bông kap sèⁿ-miā tī sí-bông liáu-āu ê būn-tê ū chin chē siūⁿ-hoat. Giân-gí tang-tiong tùi sí-bông ū chin chē khoán bô-kâng piáu-tat iōng-gí, nā tī Tâi-oân-ōe, kòe-sin ...

                                               

Seng-thài-hē

Seng-thài-hē, ia̍h sī kóng seng-thài-hē-thóng, sī chí chi̍t-ê só͘-chāi ê seng-bu̍t kap seng-kèng ê chi̍p-ha̍p.

                                               

Chiam-seng-ha̍k

Chiam-chhiⁿ-ha̍k sī ián-kiù thian-thé piâ-lia̍t kap lâng sèⁿ-miā ê koan-hē ê ha̍k-būn, sī chi̍t khoán sǹg-miā ê hong-sek. Sui-jiân sī thian-bûn-ha̍k chit mn̂g kho-ha̍k ê khí-goân chi it, m̄-koh chiam-chhiⁿ hiān-sî í-keng bô tī hiān-tāi kho-ha̍k ê thé-hē lāi.

                                               

Siū-cheng

Siū-cheng sī kāng chi̍t ê bu̍t-chéng ê seⁿ-si̍t sè-pau kiat-ha̍p pēng hêng-sêng sin sèⁿ-miā ê kòe-têng. Tùi tōng-bu̍t lâi kóng, chit-ê kòe-têng sī iû cheng-chú kap loán-chú iông-ha̍p, chiâⁿ-chò siū-cheng-loán, chòe-āu koh hoat-io̍k hêng-sêng phoe-thai. Chiàu bô-kāng ê tōng-bu̍t bu̍t-chéng, siū-cheng ē-tàng hun-chò hoat-seng tī chhu-sèng thé-lāi ê thé-lāi siū-cheng kap tī chhu-sèng thé-goā ê thé-goā siū-cheng.

                                               

Siū-cheng-loán

Siū-cheng-loán, he̍k-chiá ha̍p-chú, tī hoat-seⁿ seng-bu̍t-ha̍k lāi sī the̍h-lâi biâu-su̍t seng-bu̍t ê tē-it kai-toāⁿ, chit-sî i kan-na sī chi̍t ê tan-sè-pau. Chi̍t lia̍p siū-cheng-loán thong-siông sī thàu-kòe nn̄g ê tan-pōe-thé sè-pau, chhin-chhiūⁿ cha-bó͘ ê loán-chú hām cha-po͘ ê cheng-chú, thàu-kòe siū-cheng kiat-ha̍p chò-hóe só͘ hêng-sêng ê jī-pōe-thé sè-pau. Só͘-í siū-cheng-loán pau-hâm liáu lâi-chū lāu-pē kap lāu-bú ê DNA, thê-kiong liáu chi̍t ê sin ê kò-thé ê choân-pō͘ ûi-thoân sìn-sit. Tī chhī-leng tōng-bu̍t ê seⁿ-thoàⁿ kòe-têng tiong, siū-cheng liáu-āu só͘ hêng-sêng ê siū-cheng-loá ...

Goā-kài sèⁿ-miā
                                               

Goā-kài sèⁿ-miā

Goā-kài sèⁿ-miā sī seng-chûn tī tē-kiû goā-kài ê seng-bu̍t. Chit-ê kài-liām pau-hâm ùi kán-tan ê sè-khún kàu kū-iú ko-tō͘ tì-hūi ê ú-tiū-lâng. Teh gián-kiù kap chhek-chhì koan-î goā-kài sèⁿ-miā chhai-sióng ê ha̍k-kho pī hō-chò thian-thé seng-bu̍t-ha̍k. Chū-chiông 20 sè-kí tiong-ia̍p í-lâi, jîn-lūi it-ti̍t teh thàm-chhek goā-kài sèⁿ-miā chûn-chāi ê iáⁿ-jiah, tān-sī kàu-taⁿ ûi-chí iu-goân bô khak-tēng ê chèng-kù lâi piáu-bêng goā-kài sèⁿ-miā ê chûn-chāi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →