Back

ⓘ Tì-sek - Tì-sek, Sek, Jīn-sek-lūn, châi-sán-koân, keng-chè, Tì-lêng, Jîn-kang tì-lêng, Tì-hūi tiān-ōe, Ì-sek, Cogito ergo sum, 智識 ..                                               

Tì-sek

Tì-sek 【Chai-bat】 kán-tan kóng tō sī lán ē-tàng lī-iōng lán tùi bó͘ 1 hāng mi̍h-kiāⁿ ê liáu-kái khì chò chi̍t-koá tāi-chì. Chiah-ê mi̍h-kiāⁿ hoān-sè sī sū-si̍t, chin-siòng, iah sī chu-sìn. Tit tio̍h tì-sek ê koè-têng hō chò ha̍k-si̍p. Tiat-ha̍k tùi tì-sek ê gián-kiù hō chò tì-sek-lūn.

                                               

Sek

Sek, it-poaⁿ kóng sek-tì ia̍h sek-tī he̍k-chiá sek-chúi, mā ū kóng sek-chhái kap gân-sek, sī thàu-kòe ba̍k-chiu, náu kap lán-ê seng-oa̍h keng-giām só͘ sán-seng ê chi̍t chióng tùi kng ê sī-kak hāu-èng. Lâng tùi sek-chhái ê kám-kak m̄ kan-na iû kng ê bu̍t-lí sèng-chit lâi koat-tēng, iáu pau-hâm sim-lí kap kî-thaⁿ chē-chē in-sò͘; pí-lūn lâng tùi sek-chhái ê kám-kak tiāⁿ-tiāⁿ siū-tio̍h chiu-piⁿ sek-chhái ê éng-hióng. Ū-sî-á lâng mā ē kā bu̍t-chit sán-seng bô-kāng sek-chhái ê bu̍t-lí sèng-chit chiū ti̍t-chiap hō-chò sek-chhái.

                                               

Jīn-sek-lūn

Jīn-sek-lūn sī tiat-ha̍k ê 1-ê hun-ki, mā ū lâng kóng-chò tì-sek-lūn. Jīn-sek-lūn só gián-kiù ê chú-tê, sī chin-lí kap tì-sek ê sèng-chit, goân-thaû hām kài-hān Tī chit-ê léng-he̍k ê thó-lūn, it-ti̍t lóng tì-sim tī leh hun-sek tì-sek ê pún-chit kap tì-sek hām chi̍t-koá sio-oá ê koan-liām pí-lūn-kóng chin-lí, sìn-taú tiong-kan ê koan-hē. Ū chin chē thó-lūn kap chèng-sêng Eng-gí: justification, theory of justification ū tī-tāi. Jīn-sek-lūn ha̍k-chiá ē khì hun-sek ta̍k-hāng tì-sek chú-tiuⁿ aū-piah chèng-sêng ê piau-chún, ia̍h-chiū-sī chú-tiuⁿ ê lâng i tio̍h ū sím-mi̍h kin-kì chiah ē-ēng-tit k ...

                                               

Tì-sek châi-sán-koân

Tì-sek châi-sán-koân he̍k-chiá tì-hūi châi-sán khoân, sī chi̍t-chióng châi-sán, pau-koat tio̍h jîn-lūi tì-hūi ê bû-hêng chhòng-chok. Tì-sek châi-sán khoân ū chin-chē chióng-lūi, ū-chi̍t-kóa kok-ka ē pí pat-ê kok-ka sêng-jīn koh-khah chē chióng ê chióng-lūi. Tang-tiong khah ū-miâ ê chióng-lūi sī tù-chok khoân, choan-lī, siong-phiau kah êng-gia̍p pì-bi̍t. Tì-sek châi-sán khoân ê chá-kî khài-liām tī Lô-má sî-tāi tio̍h khòaⁿ-ē-tio̍h ah, iáu-m̄-koh hiān-tāi ê tì-sek châi-sán khoân khài-liām sī tùi 17 sè-kí kah 18 sè-kí ê Eng-lân khai-sí hoat-tián--ê. Ài kàu 20 sè-kí, sè-kài kok-kok chiah kah tì ...

                                               

Tì-sek keng-chè

Tì-sek keng-chè goân-chū Keng-chè Ha̍p-chok kap Hoat-tián Cho͘-chit tī 1996 nî thê-chhut, pēng tēng-gī chò ióng-iú, hun-phòe, seng-sán kap kiông-tiāu tì-sek ê sin keng-chè bô͘-sek, sui-jiân ū tì-sek keng-chè, m̄-koh lông-gia̍p kap kang-gia̍p iu-goân kāng-khoán tiōng-iàu. Lēng-gōa, tì-sek keng-chè mā hō-chò "sin keng-chè", kóng-gī sī iōng sin ki-su̍t, ka-siōng jîn-châi chò tōng-le̍k, lâi thui-tōng keng-chè.

                                               

Tì-lêng

Tì-lêng ū chē khoán bô-kâng tēng-gī ê lí-lō͘, hâm lô-chek lêng-le̍k, liáu-kái-le̍k, chū-kak, ha̍k-si̍p, kám-chêng tì-sek, lí-sǹg, kè-ōe, chhòng-chō-le̍k, kap būn-tê kái-koat téng hong-bīn. Khah phó͘-thong--leh thang kóng sī chiap-siu ia̍h ín-ji̍p chu-sìn ê lêng-le̍k, kiam ka tit chò tì-sek khì èng-iōng lâi sek-èng tī khoân-kéng ia̍h pōe-kéng tang-tiong hêng-ûi ê lêng-le̍k.

                                               

Jîn-kang tì-lêng

Jîn-kang tì-lêng sī chí jîn-kang ê mi̍h piáu-hiān--chhut-lâi ê tì-lêng, tiāⁿ chiàu Eng-gí ê sok-siá chò AI. Tiān-náu kho-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap kang-têng-ha̍k lóng ū leh gián-kiù AI, gián-kiù ki-khì chái-iūⁿ ha̍k-si̍p, chái-iūⁿ sek-èng, chái-iūⁿ piáu-hiān khiáu-khiáu ê hêng-ûi. Sù-siông lóng sī ēng tiān-náu chò gián-kiù AI ê ke-si.

                                               

Tì-hūi tiān-ōe

Tì-hūi tiān-ōe, Eng-gí kóng smartphone, sī chi̍t khoán hêng-tōng tiān-ōe, in chong-pī liáu choan-bûn ê chok-gia̍p hē-thóng lâi thê-kiong chi̍t kóa kò-jîn tiān-náu hē-thóng ê te̍k-sek. Khah sin-chìn ê tì-hūi tiān-ōe it-poaⁿ sī lok-tē-á chhùn-chhioh, kî-tiong chi̍t pêng bīn sī hián-sī-khì chiàm tōa-hūn.

                                               

Ì-sek

Ì-sek ū 3-ê tiōng-iàu ê sêng-hun: chheng-chhíⁿ ê thêng-tō, khoah-tō kap phín-chit 3-hāng. It-poaⁿ kóng ê ì-sek put-chheng / sit-cheng-eng sī chí chheng-chhíⁿ thêng-tō chin kē, nā-sī ì-sek ê khoah-tō kàng-kē, khah chia̍p kap bê-hûn-hoat chhui-bîn ū tī-tāi, nā kóng-tio̍h chit ê piàn-hoà ì-sek hi-kô--khì sī kóng hàm-siūⁿ-chèng téng-téng ê cheng-sîn chèng-thaû khah chē.

Cogito ergo sum
                                               

Cogito ergo sum

Cogito ergo sum sī chi̍t kù La-teng-gú, iû Hoat-kok ê tiat-ha̍k-ka René Descartes só͘ thê-chhut ê chi̍t ê tiat-ha̍k bēng-tê; tī Tiong-bûn pī hoan-e̍k chò ngó͘ su kò͘ ngó͘ chāi, ì-sù sī goá su-khó só͘-í goá chûn-chāi. Descartes pún-lâng jīn-ûi che sī chi̍t ê choa̍t-tùi khó-khò ê chin-lí kap tē-it goân-lí.

                                               

智識

1998年 T. Davenport佮一寡人講智識是一種資訊,伊佮經驗、頂的文,解讀、化謝敆做伙,變做誠價值,會當用踮決策佮行動。 1994年野中郁次郎I. Nonaka講智識一方面會當用正式,系統化的語言明確寫落來,閣會得傳播; 另外一方面智識藏佇人的頭殼內,誠僫形式化,嘛誠僫溝通。

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →